Szentírás

Liturgikus scrubble

Liturgikus scrubble Az emberek nagyon szeretik a nyelvi rövidítéseket, szóösszevonásokat és mozaikszavakat. Ez az általános hajlam az írásjelek megspórolására átível korokon, kultúrákon és nyelveken, és

Tovább
Szentírás

Szócséplő – Apple 1.0

Apple 1.0 Mindannyian ismerünk a bűnbeesés történetét bemutató képzőművészeti alkotásokat. Ezeken rendszerint az szerepel, hogy a paradicsomkert fái alatt álló Ádámnak Éva épp átnyújt egy

Tovább
Szentírás

Szócséplő – Ejj, ipszilon!

Ejj, ipszilon! Tudtátok, hogy a magyar „keresztény” szónak semmi köze a kereszthez?! Azt hiszem, sikerült az első mondatban lelőnöm a poént…. Mindenesetre, én sokáig nem

Tovább
A hal nem hús?!
Szentírás

Szócséplő – A hal nem hús?!

A hal nem hús?! Nem! Vágja rá minden tájékozott katolikus (és zsidó). Ha pedig utánakérdezünk, hogy mégis miért nem, akkor általában egy elmés magyarázatot kapunk

Tovább
Paradicsom
Szentírás

Szócséplő – Az Úr paradicsoma

Az Úr paradicsoma A címben idézett kifejezés nem a bibliai teremtéstörténetben szerepel, hanem kicsivel később (Ter 13,10). Mégis, remélhetőleg mindenki a Szentírás első lapjain leírt

Tovább

2021. október 19. – Kedd

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv