Közösségi énekek

/
/
Közösségi énekek

A közösség énekeivel Franciaországban találkoztam először. Hosszú utazást követően egy kápolnába léptünk be, ahol már sokan voltak, mindenki fehérben, némelyek habitusban, fátyollal, vagy éppen gyönyörű hosszú hajjal. Hátulról láttam csak őket. Már ez a látvány is megragadott. Majd amikor elkezdtek énekelni, hirtelen kitágult számomra a világ. Négy szólamban, gyönyörűen szállt az ének.  Isten közel jött hozzám ezeken a dallamokon keresztül. Az énekek többnyire francia testvéreink szerzeményei, melyeket magyarra fordítottunk, harmonizáltunk. A felvételek 1989-ben készültek Péliföldszentkereszten. Hála legyen Istennek, mert megihlette a szerzőket és fordítókat, és mert szépsége és szeretete megnyilvánul ezeken az énekeken keresztül!

Seidel Klára nővér

Máriás lelkiségünket kifejező dallok, részben közösségi szerződések, részben az egyházi hagyományból merítve. A felvétel történelmi jellegű.
“Nem is fejezhetnénk ki jobban az Úr iránti szeretetünket, mint hogy jóillatú lelki áldozatot hozunk elé. Ezért, hogy tanúságot tegyünk Isten szépségéről, különösen is erőt fektetünk az énekbe és a liturgia ünnepélyességébe.” (Nyolc Boldogság Közösség Élet könyve, 53.pont)

A sorozat legújabb része

Közösségi énekek
Közösségi énekek
Máriás énekek - Mária, te boldog Szűz
/

A sorozat további részei

Podcast
Tovább olvasom »
Podcast
Tovább olvasom »
Podcast
Tovább olvasom »
Podcast
Tovább olvasom »
Podcast
Tovább olvasom »
2022. szeptember 16. – Péntek

Napi Evangélium

Lk 10,17-24
A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”
osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv