Őáltala

/
/
Őáltala

30 napon át egy napi 10-perces elmélkedés – podcast és/vagv szöveg: bevezetés az imában is, a Szentmise titkaiban is. Tökéletes készület az Úrnapjára. Az Eucharisztikus Kongresszus ünneplésére.

Jézus az Eucharisztiában. Az eukarisztikus élet felfedezése. 30 napos lelkigyakorlat

A sorozat legújabb része

Őáltala
Őáltala
Hogyan tovább?
/

A sorozat további részei

Podcast
A sorozat 30. része
Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök…
Tovább olvasom »
Podcast
A sorozat 29. része
Krisztus szeretete sürget minket, hogy mi is szeressünk, nem saját erőnkből, hanem az Ő szeretetéből, ami bennünk van.…
Tovább olvasom »
Podcast
A sorozat 28. része
El kell menni és hirdetni kell, megosztani az örömhírt.
Tovább olvasom »
Podcast
A sorozat 27. része
Az utolsó vacsorán Jézus lehajol és szolgál. Meghív bennünket is, hogy utánozzuk őt.
Tovább olvasom »
Podcast
A sorozat 26. része
Jézus nekem adja teljes lényét, semmit nem tart vissza. Hogyan viszonozhatnék ilyen ajándékot?
Tovább olvasom »
2022. szeptember 16. – Péntek

Napi Evangélium

Lk 10,17-24
A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”
osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv