Őáltala

30 napon át egy napi 10-perces elmélkedés – podcast és/vagv szöveg: bevezetés az imában is, a Szentmise titkaiban is. Tökéletes készület az Úrnapjára. Az Eucharisztikus Kongresszus ünneplésére.

A sorozat legújabb része

Őáltala
Őáltala
Hogyan tovább?
/

Mire számíthatsz

tőrt ostya

Jézus az Eucharisztiában. Az eukarisztikus élet felfedezése. 30 napos lelkigyakorlat

A sorozat részei

2021. október 19. – Kedd

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv