1. nap
Őáltala

Együtt halad a házigazda és a vendég

Felismerem a mindennapi zajaimat? Azt ami lefoglalja a benső teremet és süketté, vakká teszik?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Együtt halad a házigazda és a vendég
/
Őáltala
Őáltala
Együtt halad a házigazda és a vendég
/

Együtt halad a házigazda és a vendég

Kényelmesen elhelyezkedem, szánok rá pár percet,  hogy tudatosan ellazuljak; fülelek az engem körül vevő apró zajokra, hangokra. Itt vagyok most ezen  a helyen, melynek ilyen a hangzása. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

„Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz  nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stá diumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszél gettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak  maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De  szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket:  Miről beszélgettetek itt az úton?” Lk 24,13-17. 

Lehet, hogy néha egészen el vagyok foglalva a minden napjaim eseményeivel, a különféle érzéseimmel,  gondolataimmal és gondjaimmal, ezért nem veszem  észre Jézus gyengéd és tapintatos jelenlétét. Ő tudja  ezt, és oda jön hozzám, ahol éppen tartok. Úti társam lesz, és próbál megszólítani. Nem a gyenge ségeim felemlegetésével szólít meg. Igent mond  rám. Egyszerűen lehetőséget teremt, hogy meg tud jam osztani vele, ami bennem él. Egyáltalán nem  veszi zokon, hogy nem ismerem fel, mert ő csupa sze retet és befogadás. A boldogságomat keresi minden kor, nem pedig a léte igazolását. 

Istenem, add, hogy meg tudjak nyílni a jelenlétedre;  hogy be tudjalak engedni minden aktuális élethely zetembe, egyszerűen és alázatosan! Így minden utam  veled töltött zarándokúttá válhat. 

Üdvözlégy Mária 

 

Meghívás, életre váltás 

Mi foglalkoztat? Milyen „zaj” a leghangosabb ma  a bensőmben? Törekszem rá, hogy ezt észrevegyem,  megfogalmazzam, és keresek a nap folyamán egy  csendes alkalmat, amikor Jézus elé tárhatom és meg 

hívhatom őt, hogy mindebben jelen legyen velem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Kulcsszavak 

jelenlét, tudatos figyelem, meghívás, párbeszéd

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv