5. nap
Őáltala

Valódi jelenlét

Közvetlen kapcsolatba Istennel csak a jelenben kerülhetünk
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Valódi jelenlét
/
Őáltala
Őáltala
Valódi jelenlét
/

Valódi jelenlét

 

Elhelyezkedem, felveszem a kapcsolatot a testemmel. A figyelmemet egy könnyen érzékelhető testrészemre irányítom: ahol a testem van, ott vagyok én magam is.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Isten számára nincs múlt vagy jövő, hanem csak jelen. A múlt emlékeiből következtethetünk Isten működésére. A jövőt tervezgetve számolhatunk Ővele. De közvetlen kapcsolatba Istennel csak a jelenben kerülhetünk. Ő mindenütt, mindenben ott van. Aki Istent keresi, az itt és most tudja közvetlenül megtapasztalni őt. A meditáció ebből a közvetlenség utáni vágyból születik.” (Mustó Péter, Csendben születik az élet, 26.)

 

Isten jelenlétének megtapasztalása nekem is megadatik itt és most. Befogadom békehozó fényét. Ahogyan a nap sugarai alatt olvad a jég, világossággá lesz a sötétség, tavasszal ébred a természet, úgy veszi körül és melegíti fel szívemet Jézus jelenvalósága. Befogadom őt a szívembe, és bízom benne: ő jól tudja, miben szorulok megújulásra, új életre.

Istenem, értem kenyérré válsz minden nap. Ébreszd fel bennem az irántad való vágyat, hogy meg tud- jam szeretni a jelen pillanatot, bármilyen is az éppen, mert téged hordoz.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Elveszek a múltról való bánkódásban vagy a jövőről szóló aggodalmakban? Ma igyekszem ezeket az elkalandozásaimat észrevenni, és minél hamarabb visszatérni a jelen pillanatba.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

jelenlét, jelen pillanat, befogadás, új élet

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv