5. nap
Őáltala

Valódi jelenlét

Közvetlen kapcsolatba Istennel csak a jelenben kerülhetünk
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Valódi jelenlét
/
Őáltala
Őáltala
Valódi jelenlét
/

Valódi jelenlét

 

Elhelyezkedem, felveszem a kapcsolatot a testemmel. A figyelmemet egy könnyen érzékelhető testrészemre irányítom: ahol a testem van, ott vagyok én magam is.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Isten számára nincs múlt vagy jövő, hanem csak jelen. A múlt emlékeiből következtethetünk Isten működésére. A jövőt tervezgetve számolhatunk Ővele. De közvetlen kapcsolatba Istennel csak a jelenben kerülhetünk. Ő mindenütt, mindenben ott van. Aki Istent keresi, az itt és most tudja közvetlenül megtapasztalni őt. A meditáció ebből a közvetlenség utáni vágyból születik.” (Mustó Péter, Csendben születik az élet, 26.)

 

Isten jelenlétének megtapasztalása nekem is megadatik itt és most. Befogadom békehozó fényét. Ahogyan a nap sugarai alatt olvad a jég, világossággá lesz a sötétség, tavasszal ébred a természet, úgy veszi körül és melegíti fel szívemet Jézus jelenvalósága. Befogadom őt a szívembe, és bízom benne: ő jól tudja, miben szorulok megújulásra, új életre.

Istenem, értem kenyérré válsz minden nap. Ébreszd fel bennem az irántad való vágyat, hogy meg tud- jam szeretni a jelen pillanatot, bármilyen is az éppen, mert téged hordoz.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Elveszek a múltról való bánkódásban vagy a jövőről szóló aggodalmakban? Ma igyekszem ezeket az elkalandozásaimat észrevenni, és minél hamarabb visszatérni a jelen pillanatba.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

jelenlét, jelen pillanat, befogadás, új élet

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv