2. nap
Őáltala

Irgalmas szeretet

Van-e az életemnek olyan területe, melyet szégyellek?
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Irgalmas szeretet
/
Őáltala
Őáltala
Irgalmas szeretet
/

Irgalmas szeretet

Elhelyezkedem, felveszem a kapcsolatot a helyiséggel, ahol most vagyok. Észlelem a méretét, berendezését, hőmérsékletét, illatát… Itt vagyok. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Kyrie Eleison – Christe Eleison – Kyrie Eleison –  Istenem, szálljon rám jóságod! 

„A gyónás célja nem az, hogy Isten bocsánatát kérjük, hanem hogy hálát adjunk érte. Amikor Isten megbocsátja bűneinket, nem változtatja meg rólunk  alkotott véleményét. A mi véleményünket változtatja meg róla. Ő nem változik. Ő mindig csak szeret,  mert ő a szeretet. Tehát a szentmise első felvonását  hitvallással kezdjük, hisszük, hogy minden bűnünk  meg van bocsátva, mielőtt még elkövettük. Hisszük,  hogy Isten irgalmas és szeret, és nem bosszúálló bí róként viselkedik.”(Timothy Radcliffe OP, Miért járunk Misére, 31. ) 

Istenem, lelkem gyógyítója: újra és újra elmondod és  megmutatod nekem végtelen és feltétel nélküli szere tetedet. Mikor fogom elhinni? Te végtelen irgalom  vagy. Bátorítasz, hogy adjam fel az ítélkezést saját  magam, testvéreim és a világ felett. Gyógyíts meg  hamis bűntudatomból, önvádjaimból, és add, hogy  

válaszul én is meg tudjak bocsátani, és szabadon tud jam engedni azokat, akik tartoznak nekem. Ehhez  kérem a Szűzanya közbenjárását. 

Üdvözlégy Mária 

 

Meghívás, életre váltás 

Van-e az életemnek olyan területe, melyet szégyellek,  ezért csak nehezen hiszek Isten szerető megbocsátásában? Milyen lépést tudnék ma tenni, hogy megnyíljak Isten irgalmas szeretetére? 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Kulcsszavak 

irgalom, feltétel nélküliség, valódi önátadás

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv