3. nap
Őáltala

Tisztul a tekintetem

Néha teljesen be vagyok zárkózva kicsinyes emberi gondolkodásomba, meggyőződéseimbe, előítéleteimbe
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Tisztul a tekintetem
/
Őáltala
Őáltala
Tisztul a tekintetem
/

Tisztul a tekintetem

 

Ha megtehetem, meggyújtok egy gyertyát vagy pihentetem tekintetemet valami szépen. Csak szemlélem a lángot, a szépségét: egyszerűen nézem, nem  értelmezem, csak befogadom, ami hozzám érkezik. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

 

„Erre így szólt: Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem  ezeket kellet elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24,25-26) 

 

 

Mennyire lassú néha a szívem, Istenem. Csak lassan ismerem fel jelenlétedet és mindenek fölötti  szeretettervedet. Néha teljesen be vagyok zárkózva  kicsinyes emberi gondolkodásomba, meggyőződéseimbe, előítéleteimbe… s ezeken keresztül úgy látom  a valóságot, ahogyan én szeretném látni. Ilyenkor  megtapasztalom, hogy kissé keményen szembesítesz  önmagammal, s ez rosszul esik az egómnak. Pedig  nem megalázni akarsz, hanem csak felébreszteni az  álomból, megnyitni szememet a jelenlétedre, Rád, aki egészen más vagy. Képessé teszel, hogy meglássam és befogadjam a valóságot úgy, ahogy ténylegesen van. 

Istenem, te rejtve vagy a kenyér és bor színe alatt, tedd tisztává és szabaddá szívemet, hogy fel tudjalak  ismerni a hétköznapok valóságának színei alatt. 

 

Üdvözlégy Mária 

 

Meghívás, életre váltás 

Kiválasztok egy területet, ahol erősek a meggyőződéseim vagy ahol szokásos előítéleteim élnek. Ma el akarok távolodni ezektől. Tiszta szívvel, új fényben  nézek rá: hogyan lehetne máshogy értelmeznem?  Más véleményekből, látásmódokból mi az, ami kihívás, és amiben üzenet rejlik a számomra?  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Kulcsszavak 

tiszta szív, tényleges valóság, új fény

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv