3. nap
Őáltala

Tisztul a tekintetem

Néha teljesen be vagyok zárkózva kicsinyes emberi gondolkodásomba, meggyőződéseimbe, előítéleteimbe
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Tisztul a tekintetem
/
Őáltala
Őáltala
Tisztul a tekintetem
/

Tisztul a tekintetem

 

Ha megtehetem, meggyújtok egy gyertyát vagy pihentetem tekintetemet valami szépen. Csak szemlélem a lángot, a szépségét: egyszerűen nézem, nem  értelmezem, csak befogadom, ami hozzám érkezik. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

 

„Erre így szólt: Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem  ezeket kellet elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24,25-26) 

 

 

Mennyire lassú néha a szívem, Istenem. Csak lassan ismerem fel jelenlétedet és mindenek fölötti  szeretettervedet. Néha teljesen be vagyok zárkózva  kicsinyes emberi gondolkodásomba, meggyőződéseimbe, előítéleteimbe… s ezeken keresztül úgy látom  a valóságot, ahogyan én szeretném látni. Ilyenkor  megtapasztalom, hogy kissé keményen szembesítesz  önmagammal, s ez rosszul esik az egómnak. Pedig  nem megalázni akarsz, hanem csak felébreszteni az  álomból, megnyitni szememet a jelenlétedre, Rád, aki egészen más vagy. Képessé teszel, hogy meglássam és befogadjam a valóságot úgy, ahogy ténylegesen van. 

Istenem, te rejtve vagy a kenyér és bor színe alatt, tedd tisztává és szabaddá szívemet, hogy fel tudjalak  ismerni a hétköznapok valóságának színei alatt. 

 

Üdvözlégy Mária 

 

Meghívás, életre váltás 

Kiválasztok egy területet, ahol erősek a meggyőződéseim vagy ahol szokásos előítéleteim élnek. Ma el akarok távolodni ezektől. Tiszta szívvel, új fényben  nézek rá: hogyan lehetne máshogy értelmeznem?  Más véleményekből, látásmódokból mi az, ami kihívás, és amiben üzenet rejlik a számomra?  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Kulcsszavak 

tiszta szív, tényleges valóság, új fény

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv