Et incarnatus est!

Ezzel az énekkel kívánunk Nektek áldott, szent karácsonyt!

Et incarnatus est

de Spiritu Sancto,

ex Maria Virgine,

et homo factus est.

(Részlet a Hiszekegyből: És megtestesült a Szentlélektől, (született) Szűz Máriától, és emberré lett)

 

A felvételt, melyen a Nyolc Boldogság Közösség tagjai énekelnek, a @diocesesaintdie készítette 2020-ban, Autreyban (Franciaország).

Zene: Joan Cererols (1618-1680)

Harmonizáció: Nyolc Boldogság Közösség, 1995

Tartalmak ebben a kategóriában: , , ,

2022. január 18. – Kedd, Árpád-házi Szent Margit

Napi Evangélium

Lk 10,25-37
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!