Az emmauszi úton

Krisztus feltámadt! Merjük ezt az örömhírt egész lényünkkel befogadni, élni és továbbadni másoknak - és mindezt kreatívan! Ebben segíthet bennünket ez a videó is.

“Ők pedig így szóltak egymáshoz: »Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?« Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Azok elmondták: »Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!« Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.” (Lk 24,32-35)

Tartalmak ebben a kategóriában: ,