Szócséplő – Ejj, ipszilon!

Ejj, ipszilon!

Tudtátok, hogy a magyar „keresztény” szónak semmi köze a kereszthez?!
Azt hiszem, sikerült az első mondatban lelőnöm a poént….
Mindenesetre, én sokáig nem tudtam! Pedig így van – ezért is lehetséges, hogy protestáns körökben nem is keresztényt, hanem keresztyént mondanak.

A héber messiás szó görög megfelelője a khrisztosz (magyarosan Krisztus), mely (valamilyen különleges feladatra, méltóságra) felkentet jelent. Ennek továbbfejlesztése görögül a khrisztianosz, latinul christianus, magyarul pedig keresztény vagy keresztyén. Jelentése pedig: krisztusi, Krisztushoz tartozó, Krisztus követője. Ebből ered a Krisztián, Krisztina és a ritkán használt Keresztély keresztnevünk is.

Az elnevezést valószínűleg nem a Krisztus-hívők alkalmazták először magukra, ők a Szentírás tanúsága szerint inkább testvéreknek, híveknek, választottaknak, szenteknek nevezték egymást. Nem is a zsidóktól ered, hiszen ők nem fogadták el Jézust Messiásnak (azaz Krisztusnak), így ennek a születő csoportnak a tagjait názáretieknek hívták. A legvalószínűbb, hogy az első századi római hatóságok adhatták nekik ezt a nevet. A felkent szót tulajdonnévnek véve, latinos szóképzéssel, a Caesariani = Cézár-pártiak, Pompeiani = Pompeius-pártiak analógiájára. Az Apostolok cselekedeteinek tanúsága szerint (11,26) a kifejezés Antióchiából terjedt el.

Egyes nyelvtörténészek azt feltételezik, hogy a latin christianus szláv közvetítéssel (krstyan, krsztyán) jött a nyelvünkbe, és ott a mássalhangzó-torlódás kiküszöbölésével (keresztyán), valamint a hangzóilleszkedés törvénye által (keresztyén), természetes szófejlődés eredményeként született meg a magyar szóalak.

De hogyan lett a keresztyénből keresztény? Nos, van, aki azt mondja, hogy nyelvészeti szempontból ez már csak egy könnyed ugrást jelentett. Mások szerint azonban a keresztény szóalakot később mesterségesen hozták létre, hogy jobban hasonlítson a kereszt szóhoz, amiből tévesen eredeztették. Véleményük szerint ez azért sem lehetett másként, mert (ezt én már nem értem, csak idemásolom): „természetes módon a veláris ty hang sohasem lesz palatális t hanggá”.

Akármelyik csoportnak van is igaza, a lényegen – hála Istennek! – nem változtat: „ti pedig Krisztuséi vagytok”! (1Kor 3,23)

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

Related Articles

Lisieux-i Szent Teréz titka

Lisieux-i Szent Teréz bátorít minket, és azt üzeni: „tárd fel minden szegénységedet, minden elégedetlenségedet, minden szenvedésedet, minden fájdalmadat, ne rejts el semmit! Írj egy őszinte, személyes levelet, és amikor beteszed majd a kosárba, add oda egészen magadat és engedd meg, hogy az Úr Jézus beszálljon a bárkádba és ő kormányozza azt. És én megígérem neked, hogy rózsaesőt hullatok rád. Azaz a remény és a bizalom kegyelmét. Bátran menj tovább ÜRES KÉZZEL, az Atya mindenben gondoskodik rólad, hiszen az Ő szeretett gyermeke vagy!

A szív húrjai

Nézzük meg közelebbről, hogy milyen szeretetképességek, szeretetkészségek voltak Lisieux-i Szent Teréz szívében, amelyeket jól tudott működtetni, és ránk hagyta biztos útnak.
Bónusz: a 2020-as Rózsaeső imaest felvétele, ahol Beáta Mária nővér tanítása elhangzott.

Vajon mitől lesz értékes az életem?

Élni másokért, életet adni, éltetni másokat, életre hívni dolgokat – mi lenne, ha inkább ebben gondolkodnánk? De hogy ezt tegyük, nekünk magunknak kell élettel telinek lenni, ápolni az életet magunkban és a környezetünkben. Megéri az életre voksolni és még a halálban is az életre nyitni.