Rózsafüzér

2. Világosság rózsafüzére

rózsafüzér
Rózsafüzér
Rózsafüzér
2. Világosság rózsafüzére
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
2. Világosság rózsafüzére
/

„A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a titka, aki a világosság. Ő „a világ világossága” (Jn 8,12).” (Rosarium Virginis Mariae 21.)

A világosság rózsafüzérének titkai:

  • Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
  • Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
  • Jézus, aki meghirdette Isten országát
  • Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
  • Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv