20. nap
Őáltala

Valóságos jelenlét az életemben

Észre tudom venni Krisztus valóságos jelenlétét a hétköznapjaimban?
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Valóságos jelenlét az életemben
/
Őáltala
Őáltala
Valóságos jelenlét az életemben
/

Valóságos jelenlét az életemben

A kezembe fogok egy tárgyat, bármilyet. Becsukom a szemem, és megpróbálom észlelni ezt a tárgyat a kezemmel.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek.” (1Jn 1,1)

 

„Hallottuk, láttuk, szemléltük, megérintettük az élet Igéjét! (vö. 1Jn 1,1) Ebből a felsorolásból – hallottuk, láttuk, szemléltük, megérintettük – hiányzott még egy: megettük. És ez az utolsó lépés is megtörtént az Eucharisztia alapításával: ‘Vegyétek és egyétek…’ Isten úgymond külső jelenléte, mint olyan, az emberben válik személyessé és belsővé nemcsak célra irányulóan és anyagtalanul (ahogyan a látásban, a hallásban, a szemlélésben és a hitben), hanem valóságosan, konkrétan, teljesen hús-vér lényünknek megfelelően. Az Eucharisztia Isten  ‘leereszkedésének’ utolsó foka: teremtés, kinyilatkoztatás, megtestesülés, Eucharisztia.” (Cantalamessa, 98.)

 

Istenem, valóságos jelenléted az Eucharisztiában arra hív, hogy én is igazán legyek jelen önmagam, szeretteim és a te számodra. Te megszentelted földi életünket, segíts, hogy megtaláljalak és imádjalak lélekben és igazságban!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma megpróbálom Krisztus jelenlétét meglátni, hallani, érinteni és ízlelni egy-egy konkrét valóságban, ami az egyszerű mai napomhoz tartozik.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

jelenlét, valóság, éhség

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv