13. nap
Őáltala

Új valóság

Elhiszem, hogy egyedül Isten tud egyre szabadabbá tenni, hogy olyannak fogadjam el magam, amilyennek ő lát engem?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Új valóság
/
Őáltala
Őáltala
Új valóság
/

Új valóság

Elhelyezkedem, néhány pillanat alatt észlelem a testemet. Nyitott tenyeremből kis paténát formálok, ebbe helyezem felajánlásomat. Lassan  felemelem a kezemet, aztán összekulcsolom, ahogy az imában teszem.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Mosd  le, Uram, bűneimet, és  vétkeimtől tisztíts meg engem.” (Eucharisztia  Liturgiája – papi ima a kézmosáskor)

 

Előkészítettem ajándékomat, felemeltem az Úrhoz azzal az őszinteséggel, amire ma képes vagyok. Tudom jól, hogy vak vagyok, hogy a valóságomból csak egy nagyon kicsi részt látok. S bízom abban, hogy Isten nem csak azt formálja át, amit látok és idehoztam, hanem azt is, aminek még nem vagyok tudatában. Tőle várom a tisztulást, a gyógyulást. Egyedül ő tud egyre szabadabbá tenni, hogy olyannak fogadjam el magam, amilyennek ő lát engem. Lehetséges, hogy ezt az identitásomat nem tudom azonnal felismerni. Lehetséges, hogy meglep egy olyan valósággal, ami egészen más, mint gondoltam volna.

 

Tisztíts meg engem, Istenem, hogy el tudjam fogadni az új élet és az új látásmód ajándékát! Erősítsd bennem a bizalmat, hiszen mindennek, ami van, szabad lennie!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma arra figyelek, ami a külvilágból érkezik hozzám. Ahol ez meglep vagy akár zavar, megállok  egy pillanatra, és  megpróbálom elfogadni anélkül, hogy ítélkeznék. Mire hív ebben az Úr (hozzáállás, szemléletmód, cselekvés stb.)?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

befogadás, átformálódás, ítéletmentes elfogadás

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv