13. nap
Őáltala

Új valóság

Elhiszem, hogy egyedül Isten tud egyre szabadabbá tenni, hogy olyannak fogadjam el magam, amilyennek ő lát engem?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Új valóság
/
Őáltala
Őáltala
Új valóság
/

Új valóság

Elhelyezkedem, néhány pillanat alatt észlelem a testemet. Nyitott tenyeremből kis paténát formálok, ebbe helyezem felajánlásomat. Lassan  felemelem a kezemet, aztán összekulcsolom, ahogy az imában teszem.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Mosd  le, Uram, bűneimet, és  vétkeimtől tisztíts meg engem.” (Eucharisztia  Liturgiája – papi ima a kézmosáskor)

 

Előkészítettem ajándékomat, felemeltem az Úrhoz azzal az őszinteséggel, amire ma képes vagyok. Tudom jól, hogy vak vagyok, hogy a valóságomból csak egy nagyon kicsi részt látok. S bízom abban, hogy Isten nem csak azt formálja át, amit látok és idehoztam, hanem azt is, aminek még nem vagyok tudatában. Tőle várom a tisztulást, a gyógyulást. Egyedül ő tud egyre szabadabbá tenni, hogy olyannak fogadjam el magam, amilyennek ő lát engem. Lehetséges, hogy ezt az identitásomat nem tudom azonnal felismerni. Lehetséges, hogy meglep egy olyan valósággal, ami egészen más, mint gondoltam volna.

 

Tisztíts meg engem, Istenem, hogy el tudjam fogadni az új élet és az új látásmód ajándékát! Erősítsd bennem a bizalmat, hiszen mindennek, ami van, szabad lennie!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma arra figyelek, ami a külvilágból érkezik hozzám. Ahol ez meglep vagy akár zavar, megállok  egy pillanatra, és  megpróbálom elfogadni anélkül, hogy ítélkeznék. Mire hív ebben az Úr (hozzáállás, szemléletmód, cselekvés stb.)?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

befogadás, átformálódás, ítéletmentes elfogadás

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv