8. nap
Őáltala

Tápláló szent kenyér

Éhezem és szomjazom Jézus után? Engedem, hogy találkozzon a kettőnk szomjúsága?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Tápláló szent kenyér
/
Őáltala
Őáltala
Tápláló szent kenyér
/

Tápláló szent kenyér

Kényelmesen elhelyezkedem, és figyelmemet a testemre irányítom. Érzékelem a gerincemet, a derekamtól a nyakamig: tart engem, irányultságot ad a testemnek. A fejem nyugszik rajta. Észlelem, ahogyan felfelé nyújtózom.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak.” (Mt 5,6)

 

Mondhatjuk: boldogok, akik éhezik és szomjazzák az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. Boldogok, akik vágyva vágynak táplálkozni az igazi életből. Ez a Jézus utáni éhség és szomjúság nem csupán érzelmi szinten nyilvánul meg. Kifejezést nyer a Krisztussal folytatott őszinte párbeszédemben, az imában. Én, aki tényleg éhezem és szomjazom, azaz megtapasztalom a valóságos be nem tölthető űrt, hirtelen képessé válok máshogyan közelíteni Istenhez, aki előbb szomjazik rám. Vége a szép szavaknak és az áhítatos magatartásnak. Itt már csak a lényem egyszerű igazsága van. A létemről van szó. Ezt nyújtom oda Istennek az imában, és bízom benne, hogy jól fogok lakni.

 

Uram, adj nekem bátorságot, hogy észrevegyem, mennyire éhezem és szomjazom utánad, mennyi- re vágyom az örökkévalóságra! Vágyom, hogy eléd tárhassam a bennem lévő űrt, és minden próbálkozásomat, amivel megkísérlem betölteni azt. Hadd találkozzon a kettőnk szomjúsága! Rábízom magam a Szűzanyára.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Magamban tekintve, mire vágyom igazán? Milyen éhség szólal meg? Próbálom megfogalmazni ezeket, esetleg leírni. Ismerem vágyaimat? Meglep, amit fel- fedezek?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

vágy, éhség, lét

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv