Rózsafüzér

1. Örvendetes rózsafüzér

rózsafüzér
Rózsafüzér
Rózsafüzér
1. Örvendetes rózsafüzér
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
1. Örvendetes rózsafüzér
/

„A rózsafüzér titkainak első csoportjára, az örvendetes titkokra a megtestesülés eseményéből fakadó öröm jellemző. […] Mária elvezet minket a keresztény öröm titkának megértésére, és emlékeztet rá, hogy a kereszténység mindenekelőtt euangelion, ‘örömhír’, melynek központja, sőt lényegi tartalma Krisztus személye, a testté lett Ige, a világ egyetlen Üdvözítője.” (Rosarium Virginis Mariae 20.)

Az örvendetes rózsafüzér titkai:

  • Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
  • Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál
  • Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél
  • Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
  • Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv