Rózsafüzér

1. Örvendetes rózsafüzér

rózsafüzér
Rózsafüzér
Rózsafüzér
1. Örvendetes rózsafüzér
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
1. Örvendetes rózsafüzér
/

„A rózsafüzér titkainak első csoportjára, az örvendetes titkokra a megtestesülés eseményéből fakadó öröm jellemző. […] Mária elvezet minket a keresztény öröm titkának megértésére, és emlékeztet rá, hogy a kereszténység mindenekelőtt euangelion, ‘örömhír’, melynek központja, sőt lényegi tartalma Krisztus személye, a testté lett Ige, a világ egyetlen Üdvözítője.” (Rosarium Virginis Mariae 20.)

Az örvendetes rózsafüzér titkai:

  • Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
  • Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál
  • Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél
  • Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
  • Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv