Őáltala

Őáltala, Ővele és Őbenne élünk – 30 napos lelkigyakorlat: bevezető

Hallgatható lelkigyakorlat plakát
  • Kezdőlap
  • >
  • Ima
  • >
  • Őáltala, Ővele és Őbenne élünk – 30 napos lelkigyakorlat: bevezető

Bevezető

Május 7-étől indul ez a podcast sorozat, és 30 napon át minden nap felkerül ennek a lelkigyakorlat egy része. Mondhatjuk egy nagy harmincad ez, amely vezet bennünket egészen Úrnapjáig.

Mi is ez? Könyv formátumban már pár éve megjelent ez a szöveg az Eucharisztikus Életről.

Az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Így keresztény életünk egyben eucharisztikus élet is. Igen, de valóban élni, valóban meríteni ebből a forrásból, valóban elindulni e csúcs felé nem egyszerű és nem egyértelmű.

Járunk szentmisére, és talán még a szentségimádást is ismerjük és kedveljük. De miért is tesszük ezt? Mit jelent nekünk Krisztus az eucharisztikus színek alatt? Mi ennek az üzenete és hívása? Hogyan tudunk hozzá kapcsolódni? Mi köze van az életünkhöz?

Ahhoz hogy ezekhez a kérdésekhez egy nagyon személyes választ meg tudunk találni, javasolunk ezt a kis könyvet, vagy éppen a podcastot hozzá: harminc napon át elmélkedünk az Eucharisztiáról, ennek jelentőségéről és jelenlétéről saját életünkben. Követjük a szentmise felépítésének két legfőbb mozzanatát: az ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája. Ezt az utóbbit két részben szemléljük: felajánlás és átváltoztatás, egyesülés Krisztus testével (áldozás) és küldetés. 

Minden nap először a testünkre figyelve engedjük, hogy megérkezzünk a jelenbe. Aztán a két rövid elmélkedés segítségével imádkozunk és megfogalmazunk egy rövid fohászt. Ezt Mária közbenjárására bízzunk, aki leginkább tapasztalta a megtestesülés titkát, és így legjobban tud segíteni bennünket rátalálni eucharisztikus Fiának jelenlétére. Végül a napunkra előre tekintve elhatározzuk, hogyan vihetjük tovább a napi témát. Aki este imádkozik, az másnapra hozhat elhatározásokat. Néhány kulcsszó segíthet abban, hogy az elmélkedés tartalmát magunkkal vihessük.

Persze többféle módon lehet majd „használni” ezt az írást, ezeket a felvételeket. Harminc napon át bejárhatunk egy utat, akár egy tízperces napindítással, akár egy hosszabb elmélkedéssel. Vissza-visszatérhetünk egy témához; elmélyíthetünk egy-egy részt; lehet támasza a napi imánknak vagy a szentségimádásnak; lehet felkészü- lés a szentmisére…

Az eucharisztikus Krisztus vonzzon mindnyájunkat közelebb magához! Mutassa meg nekünk, hogyan tudunk Őáltala, Ővele és Őbenne élni, mert akkor, bármilyen körülmények között is, teljes lesz az életünk.

A szöveg szerzője: Theresia Schuschnigg cb

Az olvasó: Kárpáti Zsuzsanna

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv