22. nap
Őáltala

Megtört kenyér

Jézus arra hív, hogy amim van (időm, mosolyom, baráti gesztusaim, bátorságom, stb.) megáldjam és megtörjem, megosszam másokkal.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Megtört kenyér
/
Őáltala
Őáltala
Megtört kenyér
/

Megtört kenyér

Elcsendesedem, figyelmemet összekulcsolt kezeimre fordítom. Érzékelem a kezemet.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, és tanítványainak  adta.”

(IV. Eucharisztikus ima)

 

Jézus vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odaadta. Úgy lehetek Jézus igazi tanítványa, ha utánzom őt. Melyik az a mai napi kenyerem – talán az időm, a mosolyom, a baráti gesztusom, a bátorságom –, amiben Jézus arra hív, hogy vegyem, azaz megérezzem a kezeim közt. Tudomásul  veszem, hogy amim van, azért kaptam (vö. 1Kor 4,7), hogy megáldjam: hálát adjak érte, és Isten áldását kérjem rá. Azért kaptam, hogy megtörjem: nem csupán az enyém, hanem arra kaptam, hogy megsokasítsam, megosszam, akkor is, ha néha nehéz elengedni. Azért kaptam, hogy odaadjam: felajánljam, engedjem, hogy kikerüljön a kezemből, ne tartsam kontroll alatt. Akkor fogok valóban jóllakni, amikor megtört és odaadott kenyérré válok.

 

 

Jöjj, Szentlélek Úristen, és mutasd meg nekem, melyik a mai napi kenyerem! Aztán adj nekem erőt, hogy el tudjam fogadni ezt a kenyeret, megáldjam, megtörjem, és odanyújtsam azoknak, akiknek leginkább szükségük van rá! Szűz Mária, járj közben értem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Az elmélkedésben arra figyelek, hogy melyik az én „kenyerem”. Hogyan tudnám ma megáldani, megtörni és odaadni?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

megtört kenyér, ajándék, felajánlás

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv