22. nap
Őáltala

Megtört kenyér

Jézus arra hív, hogy amim van (időm, mosolyom, baráti gesztusaim, bátorságom, stb.) megáldjam és megtörjem, megosszam másokkal.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Megtört kenyér
/
Őáltala
Őáltala
Megtört kenyér
/

Megtört kenyér

Elcsendesedem, figyelmemet összekulcsolt kezeimre fordítom. Érzékelem a kezemet.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, és tanítványainak  adta.”

(IV. Eucharisztikus ima)

 

Jézus vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odaadta. Úgy lehetek Jézus igazi tanítványa, ha utánzom őt. Melyik az a mai napi kenyerem – talán az időm, a mosolyom, a baráti gesztusom, a bátorságom –, amiben Jézus arra hív, hogy vegyem, azaz megérezzem a kezeim közt. Tudomásul  veszem, hogy amim van, azért kaptam (vö. 1Kor 4,7), hogy megáldjam: hálát adjak érte, és Isten áldását kérjem rá. Azért kaptam, hogy megtörjem: nem csupán az enyém, hanem arra kaptam, hogy megsokasítsam, megosszam, akkor is, ha néha nehéz elengedni. Azért kaptam, hogy odaadjam: felajánljam, engedjem, hogy kikerüljön a kezemből, ne tartsam kontroll alatt. Akkor fogok valóban jóllakni, amikor megtört és odaadott kenyérré válok.

 

 

Jöjj, Szentlélek Úristen, és mutasd meg nekem, melyik a mai napi kenyerem! Aztán adj nekem erőt, hogy el tudjam fogadni ezt a kenyeret, megáldjam, megtörjem, és odanyújtsam azoknak, akiknek leginkább szükségük van rá! Szűz Mária, járj közben értem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Az elmélkedésben arra figyelek, hogy melyik az én „kenyerem”. Hogyan tudnám ma megáldani, megtörni és odaadni?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

megtört kenyér, ajándék, felajánlás

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv