11. nap
Őáltala

Meghívás

Most rajtam a sor, hogy behívjam Jézust mélységeimbe, az otthonomba. Maradj velem, lépj be hajlékomba, lásd hol lakom.
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Meghívás
/
Őáltala
Őáltala
Meghívás
/

Meghívás

Elhelyezkedem  az imára, ahogyan szoktam.  Felveszem a kapcsolatot aktuális valóságommal: mit mond a testem? Mit érzek leginkább? Anélkül, hogy hosszan reflektálnék rá, csak próbálom ezt elfogadni, úgy, ahogy van: ennek szabad így lennie.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt.” (Lk 24,28-29)

 

Istenem, ahogy megosztom  veled örömeimet és fájdalmaimat, figyelek a hangodra, mindez lassan otthonos érzést kelt bennem. Milyen jó nekem szelíd és tapintatos társaságodban lenni! Sosem vagy tolakodó. Úgy teszel, mintha folytatnád az utad, és most rajtam a sor, hogy behívjalak mélységeimbe, az otthonomba. Maradj velem, lépj be hajlékomba, lásd hol lakom. Ez már nem a szavak ideje. Most tovább kell haladnom. Kinyitom neked, Istenem, a bensőmet, önmagamat. Jöjj, lakj velem, s akkor már nincs mit félnem az érkező éjszakától! Jöjj, és foglalj helyet mindabban, amit kedvelek, ami nekem biztonságot ad, a szokásaimban! Lépj be ma az életembe, és maradj velem! És látni fogom, hogy ahova meghívlak, ott igazából én vagyok a vendég, a meghívott.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Szeretném meghívni Jézust a mai napom minden belső és külső eseményébe,  és ezt úgy teszem meg, hogy egyszerűen  kimondom neki: maradj velem ebben vagy abban… (megnevezem a konkrét szituációt).

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

meghívás, tapintat, otthonosság

 

2021. október 19. – Kedd

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv