11. nap
Őáltala

Meghívás

Most rajtam a sor, hogy behívjam Jézust mélységeimbe, az otthonomba. Maradj velem, lépj be hajlékomba, lásd hol lakom.
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Meghívás
/
Őáltala
Őáltala
Meghívás
/

Meghívás

Elhelyezkedem  az imára, ahogyan szoktam.  Felveszem a kapcsolatot aktuális valóságommal: mit mond a testem? Mit érzek leginkább? Anélkül, hogy hosszan reflektálnék rá, csak próbálom ezt elfogadni, úgy, ahogy van: ennek szabad így lennie.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt.” (Lk 24,28-29)

 

Istenem, ahogy megosztom  veled örömeimet és fájdalmaimat, figyelek a hangodra, mindez lassan otthonos érzést kelt bennem. Milyen jó nekem szelíd és tapintatos társaságodban lenni! Sosem vagy tolakodó. Úgy teszel, mintha folytatnád az utad, és most rajtam a sor, hogy behívjalak mélységeimbe, az otthonomba. Maradj velem, lépj be hajlékomba, lásd hol lakom. Ez már nem a szavak ideje. Most tovább kell haladnom. Kinyitom neked, Istenem, a bensőmet, önmagamat. Jöjj, lakj velem, s akkor már nincs mit félnem az érkező éjszakától! Jöjj, és foglalj helyet mindabban, amit kedvelek, ami nekem biztonságot ad, a szokásaimban! Lépj be ma az életembe, és maradj velem! És látni fogom, hogy ahova meghívlak, ott igazából én vagyok a vendég, a meghívott.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Szeretném meghívni Jézust a mai napom minden belső és külső eseményébe,  és ezt úgy teszem meg, hogy egyszerűen  kimondom neki: maradj velem ebben vagy abban… (megnevezem a konkrét szituációt).

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

meghívás, tapintat, otthonosság

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv