28. nap
Őáltala

Még abban az órában útra keltek

El kell menni és hirdetni kell, megosztani az örömhírt.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Még abban az órában útra keltek
/
Őáltala
Őáltala
Még abban az órában útra keltek
/

Még abban az órában útra keltek

Elhelyezkedem, és a lélegzésemre fordítom a figyelmemet. Mélyen veszek levegőt, aztán követem a levegő útját anélkül, hogy befolyásolnám.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ők pedig így szóltak egymáshoz: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet és a társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.” (Lk 24,32-35)

 

A tanítványok szeme megnyílt, és felismerték a mestert és szívük lángolását is. Hirtelen egyáltalán nem fontos, hogy már esteledik, hogy fárasztó az út, hogy igen kimerítő napok vannak mögöttük. Mindez mintha eltűnne, amikor találkoznak a feltámadt Krisztussal a kenyértörésben. Lehetetlen dolog magukban tartani ezt a felszabadító hírt. El kell menni és hirdetni kell, megosztani az örömhírt, mert „Krisztus szeretete ösztönöz minket” (2 Kor 5,14).

 

Istenem, gyújtsd lángra bennem jelenléted tüzét, hogy hirdessem és sokakkal megosszam a te életedet!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Azt, amit ebben az imaidőben kaptam, megpróbálom megosztani valakivel, aki közel áll hozzám.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

felismerni, hirdetni, lángoló szív

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv