28. nap
Őáltala

Még abban az órában útra keltek

El kell menni és hirdetni kell, megosztani az örömhírt.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Még abban az órában útra keltek
/
Őáltala
Őáltala
Még abban az órában útra keltek
/

Még abban az órában útra keltek

Elhelyezkedem, és a lélegzésemre fordítom a figyelmemet. Mélyen veszek levegőt, aztán követem a levegő útját anélkül, hogy befolyásolnám.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ők pedig így szóltak egymáshoz: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet és a társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.” (Lk 24,32-35)

 

A tanítványok szeme megnyílt, és felismerték a mestert és szívük lángolását is. Hirtelen egyáltalán nem fontos, hogy már esteledik, hogy fárasztó az út, hogy igen kimerítő napok vannak mögöttük. Mindez mintha eltűnne, amikor találkoznak a feltámadt Krisztussal a kenyértörésben. Lehetetlen dolog magukban tartani ezt a felszabadító hírt. El kell menni és hirdetni kell, megosztani az örömhírt, mert „Krisztus szeretete ösztönöz minket” (2 Kor 5,14).

 

Istenem, gyújtsd lángra bennem jelenléted tüzét, hogy hirdessem és sokakkal megosszam a te életedet!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Azt, amit ebben az imaidőben kaptam, megpróbálom megosztani valakivel, aki közel áll hozzám.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

felismerni, hirdetni, lángoló szív

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv