9. nap
Őáltala

Maradj velünk, Urunk!

Mit tehetek, ha az imában megtapasztalom a kísértést, vagy elbátortalanodom?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Maradj velünk, Urunk!
/
Őáltala
Őáltala
Maradj velünk, Urunk!
/

Maradj velünk, Urunk!

Jelenvalóvá teszem magam, és összeszedettségemben csupán észlelek. Figyelek a körülöttem levő világra. Próbálom felfedezni a zajok közötti csendeket is.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Odamentem az angyalhoz, és mondtam neki, hogy adja át nekem a kis könyvtekercset. Így szólt hozzám: Fogd és nyeld le! Keserű lesz tőle a gyomrod, de a szájadban olyan édes lesz, mint a méz.” (Jel 10,9)

 

Aki halad az ima útján, és hozzászokik, hogy csendben és kiüresedetten maradjon Isten társaságában; aki az eucharisztikus kenyérből táplálja a Krisztussal való kapcsolatát, az azt is megtapasztalja, hogy az egykori édesség keserűsséggé válik. A néha oly édes csend, amiben felcsillan Isten szerelmes jelenléte, olyan hellyé válik, ahol mindenféle szorongató sötétségekkel találkozunk. Felesleges próbálkozás ezeket elhessegetni vagy kézben tartani. Itt egyet tehetünk: benne maradunk. A soha nem változó Isten jelenlétére fókuszálunk, és nem foglalkozunk a zajongó jelenségekkel. Boldogok azok, akik elég szegények ahhoz, hogy ne keressenek könnyebb táplálékot, mert Isten országa az övék. (vö. Mt 5,3)

 

Uram, amikor az imában megtapasztalom a kísértést, vagy elbátortalanodom, emlékeztess  engem jelenlétedre! Vezesd figyelmemet a te csendes, szelíd és békés szereteted felé, és add, hogy tudjak veled maradni.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma mitől menekülnék szívesen? Most próbálok mégis szembesülni vele, ott maradni és szembenézni vele. Jézussal nézek rá, egyre messzebbről, az ő szemszögéből, és bensőmben megengedem, hogy legyen.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

szegénység, szembenézni, maradni, csend

 

2021. október 19. – Kedd

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv