24. nap
Őáltala

Krisztus és a tanítvány “egymásban léte”

Nemcsak mi vesszük magunkhoz Krisztust, hanem Krisztus is magához vesz valamennyiünket. Barátságot köt velünk.
Ostya és emberek
  • Kezdőlap
  • >
  • Ima
  • >
  • Krisztus és a tanítvány “egymásban léte”
Őáltala
Őáltala
Krisztus és a tanítvány "egymásban léte"
/
Őáltala
Őáltala
Krisztus és a tanítvány "egymásban léte"
/

Krisztus és a tanítvány “egymásban léte”

Összekulcsolom kezeimet, és észlelem az ujjaimat, ahogyan egymáshoz illeszkednek, és egy egységet alkotnak.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Elmondhatjuk, hogy nemcsak  mi vesszük magunkhoz Krisztust, hanem Krisztus is magához vesz valamennyiünket. Barátságot köt velünk: Ti a barátaim vagytok (Jn 15,14). Sőt, mi az életünket neki köszönhetjük: Aki eszi az én testemet, általam fog élni (Jn 6,57). A szentáldozásban titokzatos módon megvalósul Krisztus és a tanítvány ‘egymásban léte’: Maradjatok meg bennem és én tibennetek (Jn 15,4).” (II. János Pál, Ecclesia de Eucharistia, 22.)

 

Valóban hasonlít az ‘egymásban létünk’ ahhoz, ahogy a Szentháromságban Jézus él az Atyával? Ahogyan ők egyek, mi is egyek lehetünk (vö. Jn 17), nem csak majd valamikor, hanem itt és most, mert ezt ajándékul adja nekem a szentáldozásban? Ahogyan a bor és a víz szétválaszthatatlanul összekeveredik az adományok előkészítésekor, részesülhetünk istenségében, mivel ő is részese lett emberségünknek? (Vö. az Eucharisztia liturgiája, Az adományok előkészítése.)

Nem tudom felfogni, de elidőzöm ennél a nagy titoknál, közel engedem magamhoz, ízlelem a hatását.

 

Segíts, kérlek, hogy ne megszokásból és tudatlanul vegyelek magamhoz téged, hanem tudjak vágyni erre a meghitt barátságra, egyesülésre, amiben végre életre találhatok!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Képzeletemmel előre látom a következő szentmisét, amelyen részt veszek. Mi emlékeztet majd arra, hogy megtörténik ez az egyesülés Krisztussal?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

barátság, egyesülés, egymásban lét

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv