24. nap
Őáltala

Krisztus és a tanítvány “egymásban léte”

Nemcsak mi vesszük magunkhoz Krisztust, hanem Krisztus is magához vesz valamennyiünket. Barátságot köt velünk.
Ostya és emberek
  • Kezdőlap
  • >
  • Ima
  • >
  • Krisztus és a tanítvány “egymásban léte”
Őáltala
Őáltala
Krisztus és a tanítvány "egymásban léte"
/
Őáltala
Őáltala
Krisztus és a tanítvány "egymásban léte"
/

Krisztus és a tanítvány “egymásban léte”

Összekulcsolom kezeimet, és észlelem az ujjaimat, ahogyan egymáshoz illeszkednek, és egy egységet alkotnak.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Elmondhatjuk, hogy nemcsak  mi vesszük magunkhoz Krisztust, hanem Krisztus is magához vesz valamennyiünket. Barátságot köt velünk: Ti a barátaim vagytok (Jn 15,14). Sőt, mi az életünket neki köszönhetjük: Aki eszi az én testemet, általam fog élni (Jn 6,57). A szentáldozásban titokzatos módon megvalósul Krisztus és a tanítvány ‘egymásban léte’: Maradjatok meg bennem és én tibennetek (Jn 15,4).” (II. János Pál, Ecclesia de Eucharistia, 22.)

 

Valóban hasonlít az ‘egymásban létünk’ ahhoz, ahogy a Szentháromságban Jézus él az Atyával? Ahogyan ők egyek, mi is egyek lehetünk (vö. Jn 17), nem csak majd valamikor, hanem itt és most, mert ezt ajándékul adja nekem a szentáldozásban? Ahogyan a bor és a víz szétválaszthatatlanul összekeveredik az adományok előkészítésekor, részesülhetünk istenségében, mivel ő is részese lett emberségünknek? (Vö. az Eucharisztia liturgiája, Az adományok előkészítése.)

Nem tudom felfogni, de elidőzöm ennél a nagy titoknál, közel engedem magamhoz, ízlelem a hatását.

 

Segíts, kérlek, hogy ne megszokásból és tudatlanul vegyelek magamhoz téged, hanem tudjak vágyni erre a meghitt barátságra, egyesülésre, amiben végre életre találhatok!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Képzeletemmel előre látom a következő szentmisét, amelyen részt veszek. Mi emlékeztet majd arra, hogy megtörténik ez az egyesülés Krisztussal?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

barátság, egyesülés, egymásban lét

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv