Írom és mondom

Isten, és hasonlít rám!

Írom és mondom
Írom és mondom
Isten, és hasonlít rám!
/
Írom és mondom
Írom és mondom
Isten, és hasonlít rám!
/

Hasonlít rám az Isten… erre a mondatra talán felkapjuk a fejünket. Azt a bibliai igazságot, hogy Isten a képmására és hasonlatosságára teremtett minket, már nagyon megszoktuk. Az idézett mondat Jean-Paul Sartre-tól származik, igen, az abszolút ateistától, a 68-as nemzedék filozófus bálványának Bariona című első drámájából. Nem íróasztal mellett vagy az École Normale Supérieure könyvtárában írta, hanem német fogolytáborban, 1940 karácsonyán.

 

Mária szájába adta a mondatot, ahogy rácsodálkozik az újszülött Jézusra. „Ez az Isten a gyermekem. Ez az isteni test az én testem. Belőlem van, olyan a szeme, mint az enyém, és a szája formája olyan, mint az én szám formája. Hasonlít rám. Isten, és hasonlít rám.”

Sem előtte, sem utána nem írt így, de akkor ott született egy darab, és ilyen hitet sugárzóan szép lett. Nincs már meg egyetlen Sartre-kötetem sem, amiket egyetemistaként begyűjtöttem, de ez a mondata, amit csak évtizedekkel később ismertem meg, igazi imádsággá változott bennem.

2022. január 18. – Kedd, Árpád-házi Szent Margit

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv