18. nap
Őáltala

Imádom a felemelt Krisztust

Az emmauszi tanítványokkal együtt úton vagyok én is Jézussal. Felismerem Őt?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Imádom a felemelt Krisztust
/
Őáltala
Őáltala
Imádom a felemelt Krisztust
/

Imádom a felemelt Krisztust

Elhelyezkedem, s kezdem hallgatni, ami hozzám érkezik. Milyen hangok, zajok ezek? Hallom a köztük lévő csendet is?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük,  s felismerték.  De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,30-32)

 

„Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön-örökké” (Eucharisztikus ima). Lelki szemeim előtt látom a szentmisének azt a mozzanatát, amikor a pap felemeli Krisztus testét és vérét, és kimondja  ezt a csodálatos dicsőítést az Atyának. Mint az emmauszi tanítványok, úton voltam én is Jézussal, Igéjének olvasásával és életem felajánlásán  keresztül.  Ez készített elő arra, hogy most meglássam őt felemelve életem minden valósága fölé. És ekkor, az Ige elcsendesedik. A szívem fellángol. Dicsőítem én is az Atyát, Jézus által, Jézussal és Jézusban. Mert ő él bennem. Semmi nem fontos már. Felismerem,  és imádom őt.

 

Istenem, imádlak, és csendben állok jelenléted nagysága előtt.

 

 

Üdvözlégy Mária

 

 

Meghívás, életre váltás

Ma arra keresek lehetőséget,  hogy egy negyedórát csendesen imádhassam Krisztust az ő eucharisztikus jelenlétében. Ha lehetséges,  meglátogatom őt egy templomban.

 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

 

Kulcsszavak

imádás, eucharisztikus jelenlét, csend

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv