10. nap
Őáltala

Hiszek a szeretetben

Hiszem, hogy Krisztus jelen van az én emberlétemben is?
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Hiszek a szeretetben
/
Őáltala
Őáltala
Hiszek a szeretetben
/

Hiszek a szeretetben

Elcsendesedve, összeszedettségben, lassan, ritmikusan ismétlem magamban a hitvallás első szavait: „Hiszek egy Istenben”. Figyelek magamban ezekre a szavakra.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ne legyen nyugtalan a szívetek. Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek ahol én vagyok.” (Jn 14,1-3)

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, és azt is hinni akarom, hogy ez a mindenhatóság jelen van számomra az Eucharisztiában. Jézus végtelenül egyszerű és közvetlen jelenléte, arra tanít, hogy én is végtelenül egyszerűen és közvetlenül közelítsem meg őt. Hinni ebben a rejtett jelenlétben apránként meg fog tanítani, hogy higgyek Isten szeretetében; higgyem, hogy bennem is van szeretet; higgyek a szeretteim szeretetében.

Istenem, hiszek. Segíts kishitűségemen!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ha hiszem, hogy Krisztus jelen van egy darab kenyérben, hihetek abban is, hogy jelen van az én emberlétemben. Ma megteszek egy kis lépést a hitben azzal, hogy elfogadom magamat úgy, ahogy vagyok.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

hit, szeretet, egyszerűség, önmagam elfogadása

 

2021. október 19. – Kedd

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv