Rózsafüzér

3. Fájdalmas rózsafüzér

feszület
Rózsafüzér
Rózsafüzér
3. Fájdalmas rózsafüzér
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
3. Fájdalmas rózsafüzér
/

„Az evangéliumok kiemelt hangsúllyal beszélnek Krisztus fájdalmának titkairól. A keresztény jámborság kezdettől fogva – főként nagyböjtben a keresztút végzésével – elidőzött a passió mozzanatainál, szemlélve, hogy ez a szeretet kinyilatkoztatásának a csúcsa és itt van üdvösségünk forrása. A rózsafüzér kiemeli a passió néhány mozzanatát, s az imádkozó lelki szemét ráirányítja és segíti, hogy átélje azokat.” (Rosarium Virginis Mariae 22.)
A fájdalmas rózsafüzér titkai:
Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett
Jézus, akit érettünk megostoroztak
Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak
Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta
Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv