Rózsafüzér

3. Fájdalmas rózsafüzér

feszület
Rózsafüzér
Rózsafüzér
3. Fájdalmas rózsafüzér
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
3. Fájdalmas rózsafüzér
/

„Az evangéliumok kiemelt hangsúllyal beszélnek Krisztus fájdalmának titkairól. A keresztény jámborság kezdettől fogva – főként nagyböjtben a keresztút végzésével – elidőzött a passió mozzanatainál, szemlélve, hogy ez a szeretet kinyilatkoztatásának a csúcsa és itt van üdvösségünk forrása. A rózsafüzér kiemeli a passió néhány mozzanatát, s az imádkozó lelki szemét ráirányítja és segíti, hogy átélje azokat.” (Rosarium Virginis Mariae 22.)
A fájdalmas rózsafüzér titkai:
Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett
Jézus, akit érettünk megostoroztak
Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak
Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta
Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv