16. nap
Őáltala

Emlékezés

Hogy van az, hogy sokszor szenvedünk szeretetéhségtől és szomjúságtól, bár rendszeresen áldozunk?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Emlékezés
/
Őáltala
Őáltala
Emlékezés
/

Emlékezés

Elhelyezkedem, becsukom a szemem,  és felveszem a kapcsolatot a testemmel, aztán figyelmemet a belső világom felé fordítom: milyen érzés él ma bennem?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Eucharisztikus ima)

 

„Amit az oltáron ünnepelnek, az a mi titkunk is.” (Szt. Ágoston, De Civitate Dei, X,6)
Ahhoz, hogy igazán ünnepeljük az Eucharisztiát és igazán eucharisztikus életet éljünk, azt kell tennünk, amit Jézus tett. Meghívott bennünket, hogy ezt az Ő emlékezetére tegyük, váljunk kenyérré, ami sokakért odaadatik. Ez azt jelenti, hogy olyan szeretetkapcsolatot  keressünk  Krisztussal, amely gyógyítja bennünk mindazt, ami kerüli a kapcsolatot. Mert alapvetően kapcsolati lényeknek vagyunk teremtve. Természetünk azonban sebzett, ezért rosszul értelmezzük a kommuniót és a hozzá vezető utakat. Jézus azt mondja nekünk: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik,  s aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn 6,35). Hogy van az, hogy sokszor szenvedünk szeretetéhségtől és szomjúságtól, bár rendszeresen áldozunk?  Kenyérré kell válnunk ahhoz, hogy ne éhezzünk többé! „Krisztus testéből és véréből való részesedésünk azt eredményezi, hogy azzá válunk, amit megeszünk.”(Cantalamessa, 35., idézi Nagy Szent Leót: Tizenkét beszéd a Passióról.)

 

Istenem, formáld át lényemet, amikor magamhoz veszem testedet  és véredet, hogy hasonlóvá váljak hozzád! Változtass az élet kenyerévé, amely sokakért adatik!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma  megpróbálom felismerni  életemnek egy-egy olyan területét, ahol valahogyan már kenyérré váltam (pl. a gyermekeimért, a házastársamért, a szüleimért, a munkatársaimért…), és hálát adok érte.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

emlékezet, kenyérré válni, hasonlóság

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv