23. nap
Őáltala

Életet hordozó táplálék

Az élet kenyere életre kelti azt, aki belőle táplálkozik, befogadja és átalakítja őt bensőjében.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Életet hordozó táplálék
/
Őáltala
Őáltala
Életet hordozó táplálék
/

Életet hordozó táplálék

Becsukom a szemem,  és pár pillanatig észlelem az ajkamat, nyelvemet. Hagyom, hogy feljöjjön bennem aktuális éhségem. Mire vágyom? Elfogadom, ami megjelenik bennem.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Ahogyan engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam.” (Jn 6,55-57)

 

„Mivel az étel nem élőlény, önmagában nem képes életet támasztani bennünk, de úgy tartják, hogy az élet forrása, amennyiben a testünkben már jelenlévő életet tartja fenn. Ellenben az élet kenyere élő, és általa valóban élnek azok, akik elfogadják őt. Tehát míg a testi táplálék abban, aki megette átalakul; a hal, a kenyér és bármely más ennivaló az ember vérévé lesz, itt pont az ellenkezője történik. Az élet kenyere kelti életre azt, aki belőle táplálkozik, befogadja és átalakítja őt bensőjében. (…) Krisztus nem földi eledellel táplálja bennünk az életet, hanem az élet hordozójaként  árasztja azt szét bennünk. (…) Hogy Jézus  a szentáldozásban magába „olvaszt” minket, konkrétan azt jelenti, hogy érzéseink, vágyaink, gondolkodásmódunk  hasonlóvá válik az övéhez.” (Cantalamessa 36.)

 

Uram,  milyen nagy a  hitünk titka! Feltámadt Krisztus, hozzám jössz az eucharisztikus színek alatt. Táplálod bennem jelenlétedet, életedet. Tégy engem magadhoz hasonlóvá, Istenem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma a bennem élő vágyat, érzést, gondolatot kapcsolatba hozom a bennem élő Krisztussal.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

aktuális éhség, jelenlét, egyesülés

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv