Rózsafüzér

4. Dicsőséges rózsafüzér

rózsafüzér
Rózsafüzér
Rózsafüzér
4. Dicsőséges rózsafüzér
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
4. Dicsőséges rózsafüzér
/

„Krisztus arcának szemlélése nem állhat meg a Megfeszítettnél. Ő a Föltámadott!” (Novo Millennio Ineunte 20.) A rózsafüzér kezdettől fogva kifejezi ezt a hitigazságot, amikor a hívőt arra készteti, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére.” (Rosarium Virginis Mariae 23.)
A dicsőséges rózsafüzér titkai:
Jézus, aki a halálból feltámadt
Jézus, aki a mennybe felment
Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte
Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv