Rózsafüzér

4. Dicsőséges rózsafüzér

rózsafüzér
Rózsafüzér
Rózsafüzér
4. Dicsőséges rózsafüzér
/
Rózsafüzér
Rózsafüzér
4. Dicsőséges rózsafüzér
/

„Krisztus arcának szemlélése nem állhat meg a Megfeszítettnél. Ő a Föltámadott!” (Novo Millennio Ineunte 20.) A rózsafüzér kezdettől fogva kifejezi ezt a hitigazságot, amikor a hívőt arra készteti, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére.” (Rosarium Virginis Mariae 23.)
A dicsőséges rózsafüzér titkai:
Jézus, aki a halálból feltámadt
Jézus, aki a mennybe felment
Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte
Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv