30. nap
Őáltala

Békémnek záloga

Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár.
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Békémnek záloga
/
Őáltala
Őáltala
Békémnek záloga
/

Békémnek záloga

Elhelyezkedem, észlelem a helyzetemet itt és most.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár. Az Eucharisztiában ugyanis megkapjuk a test világvégi feltámadásának a zálogát is: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom őt az utolsó napon (Jn 6,54). Az eljövendő feltámadásnak e biztosítéka onnan ered, hogy az Emberfiának eledelül adott teste a feltámadott test  a megdicsőült állapotban. Elmondható, hogy az Eucharisztiával magunkévá tesszük a feltámadás „titkát”. Ezért jogosan mondta Antiochiai Szent Ignác az eucharisztikus kenyérről, hogy „a halhatatlanság orvossága, gyógyszer a halál ellen” (II János Pál, Ecclesia de Eucharistia 18.)

 

„Jézus jelenléte az Oltáriszentségben várakozást szül a szívben és vágyat valami más iránt. Elleplezett jelenlét ez, vagyis úgymond jelenlét-hiány. Isten amint a megtestesülésben, úgy az Eucharisztiában is elleplezve mutatkozik meg, nem is tehetné másképpen anélkül, hogy teremtménye meg ne semmisülne fenségének ragyogásától. De épp létének elleplezett volta hozza létre a feltárulkozás, a színről színre látás utáni vágyat. Aki szeret, az érti ezt meg.” (Cantalamessa 116.)

 

Uram, imádlak az Eucharisztiában, és várom, hogy eljöjj dicsőségedben. Ébreszd fel szívemben minden nap a vágyat, hogy végre láthassalak úgy, ahogy vagy!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Megpróbálok a napomra és eseményeire úgy tekinteni, hogy ezek relatívak, egy nagyobb jó részei, az eljövendő Isten országának összetevői.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

látni, jelenlét, vágy

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv