30. nap
Őáltala

Békémnek záloga

Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár.
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Békémnek záloga
/
Őáltala
Őáltala
Békémnek záloga
/

Békémnek záloga

Elhelyezkedem, észlelem a helyzetemet itt és most.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár. Az Eucharisztiában ugyanis megkapjuk a test világvégi feltámadásának a zálogát is: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom őt az utolsó napon (Jn 6,54). Az eljövendő feltámadásnak e biztosítéka onnan ered, hogy az Emberfiának eledelül adott teste a feltámadott test  a megdicsőült állapotban. Elmondható, hogy az Eucharisztiával magunkévá tesszük a feltámadás „titkát”. Ezért jogosan mondta Antiochiai Szent Ignác az eucharisztikus kenyérről, hogy „a halhatatlanság orvossága, gyógyszer a halál ellen” (II János Pál, Ecclesia de Eucharistia 18.)

 

„Jézus jelenléte az Oltáriszentségben várakozást szül a szívben és vágyat valami más iránt. Elleplezett jelenlét ez, vagyis úgymond jelenlét-hiány. Isten amint a megtestesülésben, úgy az Eucharisztiában is elleplezve mutatkozik meg, nem is tehetné másképpen anélkül, hogy teremtménye meg ne semmisülne fenségének ragyogásától. De épp létének elleplezett volta hozza létre a feltárulkozás, a színről színre látás utáni vágyat. Aki szeret, az érti ezt meg.” (Cantalamessa 116.)

 

Uram, imádlak az Eucharisztiában, és várom, hogy eljöjj dicsőségedben. Ébreszd fel szívemben minden nap a vágyat, hogy végre láthassalak úgy, ahogy vagy!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Megpróbálok a napomra és eseményeire úgy tekinteni, hogy ezek relatívak, egy nagyobb jó részei, az eljövendő Isten országának összetevői.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

látni, jelenlét, vágy

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv