6. nap
Őáltala

Az Ige testté lett

Figyelek Isten szavára, mely személyesen nekem szól?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Az Ige testté lett
/
Őáltala
Őáltala
Az Ige testté lett
/

Az Ige testté lett

Elcsendesedem, figyelmemet a lélegzésemre irányítom. Észlelem; ahogyan a levegő jön és megy anélkül, hogy befolyásolnám. Befogadom az élet ajándékát.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Gábriel angyal belépett Máriához, és megszólította: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!” (Lk 1,28)

 

Csak egy szó, és az Ige testté lett; csak egy szó, és a szolga meggyógyult (vö. Mt 8,13); csak egy szó, és a kenyérből Krisztus teste lesz. Jézus ma nekem is mond egy szót, mely bennem testté lesz. Mert szeret, gyógyít, táplál önmagával. Ez a szó feltámadás és élet. Személyesen nekem szól. Itt vagyok, a jelenlétben, csend van bennem, így mutathatja meg nekem, ki ő, és ki vagyok én őérte. Az ő igéje élet, mert feltárja bennem valódi életem, valódi azonosságom, mely saját magam előtt is sokszor rejtve van. Nem is tudom magamból felépíteni, csak elfogadni teremtőmtől.

 

Istenem, hadd legyen bennem élénk figyelem a te szavadra, és türelem, hogy engedjelek munkálkodni magamban, s így lépésről lépésre növekedjen bennem valódi identitásom.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

 

Választok egy rövid szentírási részt, egy sort vagy egy szót, amely most megszólít, és engedem, hogy ma bennem éljen és munkálkodjon (lassan ismételhetem a szívemben, vissza-visszatérhetek rá a nap folyamán, este reflektálhatok rá, mielőtt lefekszem).

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

 

Isten szava, identitás, élet

 

2021. október 19. – Kedd

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv