7. nap
Őáltala

Az Ige kenyérré lett

Van-e olyan aktuális élethelyzet, ahol elvárom Isten beavatkozását?
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
Az Ige kenyérré lett
/
Őáltala
Őáltala
Az Ige kenyérré lett
/

Az Ige kenyérré lett

Elhelyezkedem, behunyom a szemem, és a lélegzésemre irányítom a figyelmemet. Követem a ritmusát. A lélegzésem annak a jele, hogy élek. Amikor majd leáll, életem megszűnik ezen a földön.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál meg- magyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.” (Lk 24,27)

 

Jézus hozzám szól. Tanít engem az Igén keresztül, az Egyház tanításán keresztül, az embereken és az eseményeken keresztül. A szívemhez szól. Megmagyarázza nekem azt, ami őróla szól. És én csak nehezen értem meg. Ő tényleg egészen más. Ő Isten, aki emberré lett, meghalt megvetetten, feltámad és felment a mennybe. Még feltámadása után sem mutatta meg mindenkinek dicsőségét. Köztünk maradt az egyszerű kenyér és bor színe alatt. Mindenben ott van, az útitársam ő, de csak a hitben tudom őt felismerni. Bolondság az értelmemnek, a hatalmas és dicsőséges Isten iránti vágyamnak pedig botrány. És mégis: Isten az, aki velem van, a megfeszített Krisztus, az Ige, aki kenyérré lett.

 

Uram, jöjj, árassz el Szentlelkeddel, hogy érteni és követni tudjalak téged, aki kicsivé lettél! Add, hogy ki tudjak üresedni: túl tudjak lépni önmagamon, hiúságomon és bölcsességemen, hogy felismerjelek a gyermek szemével.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Van-e olyan aktuális élethelyzet, ahol elvárom Isten beavatkozását? Van-e valamilyen problémám, amire már kisé türelmetlenül kérem Istentől a megoldást? Ma szeretném ezekben felfedezni Isten jelenlétét, az ő társaságát az utamon. Milyen ez nekem, ha nem oldja meg az életemet, de felkínálja közelségét, és így nem vagyok már egyedül?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

tanítás, kiüresedés, útitárs

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv