15. nap
Őáltala

Az átlényegülés titka

Jézus szavainak megismétlésére a kenyér és a bor átváltozik testévé és vérévé. Az ember és a teremtett világ is meghívást kap, hogy bekapcsolódjék ebbe a titokzatos átlényegülésbe.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Az átlényegülés titka
/
Őáltala
Őáltala
Az átlényegülés titka
/

Az átlényegülés titka

Elhelyezkedem, becsukom a szememet. Észlelem a testem súlyát, ahogy ránehezedik a székre, amely megtart.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Eucharisztikus ima)

 

Jézus szavainak megismétlésére a kenyér és a bor átváltozik. Már nem kenyér többé, hanem Krisztus teste, nem bor, hanem az ő vére. Az ember és a teremtett világ is meghívást kap, hogy bekapcsolódjék ebbe a titokzatos átlényegülésbe. Már nem elkerülhetetlen az erőszak, hanem lehetőség nyílik a megbocsátásra és kiengesztelődésre. Már nem vagyunk ellenségeskedésre ítélve, hanem felszabadulunk a felebaráti szeretetre. Krisztus vére „értünk ontatik ki”, s az ő vérének kelyhe „az új szövetség kelyhe”. A benne való részesedés ad új életet nekünk, teszi lehetővé életünk átváltozását. S amint szememmel továbbra is kenyeret és bort látok csupán, s hiszem átlényegülésüket, úgy látom az esendő embert, s hiszem és remélem belső átalakulását. Hinni azt jelenti, hogy elfogadom ezt az igazságot; reményemmel  pedig várom, hogy ez az átalakulás lépésről lépésre történjen a szívem mélyén.

 

Istenem, új életet adsz, és új szövetséget kötsz velem is. Tisztító és tápláló forrásom vagy, és ha engedem, átjárod valóságom minden  területét. Jöjj a létem mély csendjébe, és alakíts engem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Megnevezek az életemben egy „darab kenyeret”, valami konkrét dolgot, ami átformálódásra szorul. Ez lesz a mai napom ajándéka Istennek.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

hit, remény, átlényegülés

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv