15. nap
Őáltala

Az átlényegülés titka

Jézus szavainak megismétlésére a kenyér és a bor átváltozik testévé és vérévé. Az ember és a teremtett világ is meghívást kap, hogy bekapcsolódjék ebbe a titokzatos átlényegülésbe.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Az átlényegülés titka
/
Őáltala
Őáltala
Az átlényegülés titka
/

Az átlényegülés titka

Elhelyezkedem, becsukom a szememet. Észlelem a testem súlyát, ahogy ránehezedik a székre, amely megtart.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Eucharisztikus ima)

 

Jézus szavainak megismétlésére a kenyér és a bor átváltozik. Már nem kenyér többé, hanem Krisztus teste, nem bor, hanem az ő vére. Az ember és a teremtett világ is meghívást kap, hogy bekapcsolódjék ebbe a titokzatos átlényegülésbe. Már nem elkerülhetetlen az erőszak, hanem lehetőség nyílik a megbocsátásra és kiengesztelődésre. Már nem vagyunk ellenségeskedésre ítélve, hanem felszabadulunk a felebaráti szeretetre. Krisztus vére „értünk ontatik ki”, s az ő vérének kelyhe „az új szövetség kelyhe”. A benne való részesedés ad új életet nekünk, teszi lehetővé életünk átváltozását. S amint szememmel továbbra is kenyeret és bort látok csupán, s hiszem átlényegülésüket, úgy látom az esendő embert, s hiszem és remélem belső átalakulását. Hinni azt jelenti, hogy elfogadom ezt az igazságot; reményemmel  pedig várom, hogy ez az átalakulás lépésről lépésre történjen a szívem mélyén.

 

Istenem, új életet adsz, és új szövetséget kötsz velem is. Tisztító és tápláló forrásom vagy, és ha engedem, átjárod valóságom minden  területét. Jöjj a létem mély csendjébe, és alakíts engem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Megnevezek az életemben egy „darab kenyeret”, valami konkrét dolgot, ami átformálódásra szorul. Ez lesz a mai napom ajándéka Istennek.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

hit, remény, átlényegülés

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv