12. nap
Őáltala

Ajándékozás

Tudok az egyszerű, szegény, hétköznapi énemmel Isten elé állni?
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
Ajándékozás
/
Őáltala
Őáltala
Ajándékozás
/

Ajándékozás

Elhelyezkedem, és igyekszem csendet teremteni magamban. Nyitott tenyeremet kis paténává formálom (kerek, középen bemélyedő kis tányér, amelyen az ostya a szentmise alatt pihen), és figyelem, mit érzek ott.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk, Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk.” (A pap imája a felajánlás után)

 

Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel szeretnék Isten elé állni. Nem azzal, amiről úgy gondolom, hogy méltó őhozzá: elég tiszta, elég nagy, elég jó vagy akár elég szenvedéssel teli. Sokkal inkább az egyszerű, szegény, hétköznapi énemmel, ezzel a nagyon egyszerű, banális, sok kicsi semmiségből álló életemmel állok előtte. Ebben benne vannak az örömeim, sikereim, szeretetem, életem szép pillanatai, de a fájdalmaim  és kudarcaim is. Semmi ne maradjon elrejtve Isten  elől, vagy félretéve, lenézve. Úgy hozom önmagamat, ahogy vagyok.

 

Istenem, add nekem a kegyelmet, hogy áttetsző lehessek előtted, hogy odaajándékozhassam neked az egész létemet! Fogadd el szeretettel, ehhez kérem a Szűzanya közbenjárását.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Van-e bennem valami, amit nem szívesen mutatok meg Istennek? Ha ma még nem vagyok készen arra, hogy odaadjam neki, tőle kérek bátorságot, hogy lassacskán meg tudjam nyitni a szívemet.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

egyszerűség, valóság, felajánlás, nyitottság

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv