29. nap
Őáltala

A szeretet iskolája

Krisztus szeretete sürget minket, hogy mi is szeressünk, nem saját erőnkből, hanem az Ő szeretetéből, ami bennünk van.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
A szeretet iskolája
/
Őáltala
Őáltala
A szeretet iskolája
/

A szeretet iskolája

Felveszem a kapcsolatot a testemmel, és röviden figyelek a lélegzésemre.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„A szeretetet ezáltal ismertük meg: ő az életét adta értünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki, bár bővelkedik a világ javaiban, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,16-18)

 

Krisztus az Eucharisztiában szüntelenül emlékeztet bennünket a lényegre: odaadta életét értünk, és még étellé is vált számunkra. Szeretett, és most is szeret minket, nem szavakkal, hanem tettekkel és igazsággal, testével és vérével, kenyerével és borával. Az ő szeretete sürget minket, hogy mi is szeressünk, nem saját erőnkből, hanem Krisztus szeretetéből, ami bennünk van: „Minden egyes alkalommal, amikor szenvedő emberrel találkozunk, különösen, ha valamilyen súlyos fájdalom gyötri, hitünk fülével meg kellene hallanunk bensőnkben  Jézus hangját, aki szüntelenül mondja: Ez az én testem!” (Cantalamessa, 95.)

 

Uram, nyisd meg fülemet és szememet, hogy meghallhassam és észrevehessem a szegényt, akit rám bízol, és úgy szeressem őt, ahogy te szeretsz engem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Felteszem magamnak a kérdést: ki az „én” szegényem ma? És mire lenne szüksége részemről?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

szegény, szeretet, utánozni

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv