29. nap
Őáltala

A szeretet iskolája

Krisztus szeretete sürget minket, hogy mi is szeressünk, nem saját erőnkből, hanem az Ő szeretetéből, ami bennünk van.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
A szeretet iskolája
/
Őáltala
Őáltala
A szeretet iskolája
/

A szeretet iskolája

Felveszem a kapcsolatot a testemmel, és röviden figyelek a lélegzésemre.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„A szeretetet ezáltal ismertük meg: ő az életét adta értünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki, bár bővelkedik a világ javaiban, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,16-18)

 

Krisztus az Eucharisztiában szüntelenül emlékeztet bennünket a lényegre: odaadta életét értünk, és még étellé is vált számunkra. Szeretett, és most is szeret minket, nem szavakkal, hanem tettekkel és igazsággal, testével és vérével, kenyerével és borával. Az ő szeretete sürget minket, hogy mi is szeressünk, nem saját erőnkből, hanem Krisztus szeretetéből, ami bennünk van: „Minden egyes alkalommal, amikor szenvedő emberrel találkozunk, különösen, ha valamilyen súlyos fájdalom gyötri, hitünk fülével meg kellene hallanunk bensőnkben  Jézus hangját, aki szüntelenül mondja: Ez az én testem!” (Cantalamessa, 95.)

 

Uram, nyisd meg fülemet és szememet, hogy meghallhassam és észrevehessem a szegényt, akit rám bízol, és úgy szeressem őt, ahogy te szeretsz engem!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Felteszem magamnak a kérdést: ki az „én” szegényem ma? És mire lenne szüksége részemről?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

szegény, szeretet, utánozni

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv