17. nap
Őáltala

A Szentlélek műve

Hogyan válhatok Krisztussal eucharisztiává?
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
A Szentlélek műve
/
Őáltala
Őáltala
A Szentlélek műve
/

A Szentlélek műve

Elhelyezkedem, becsukom a szemem, figyelmemet a lélegzésemre fordítom. Nem befolyásolom, csak követem a levegő áramlását.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

A Szentlélek „tegyen minket neked szentelt örök áldozattá!” (III. Eucharisztikus ima)

 

„Az eucharisztikus imában a pap lehívja a Szentlelket az adományokra és az összegyűlt népre (epiklézis). (…)  Az Eucharisztia  tehát  az Egyházat alakítja Eucharisztiává. Az Eucharisztia általában véve nemcsak forrása vagy oka az Egyház szentségének, hanem ‘képe’ is, azaz modellje.  A keresztény ember szentségének az Eucharisztia ‘képére’ kell megvalósulnia, eucharisztikus szentségnek kell lennie. A keresztény ember nem korlátozhatja magát pusztán az Eucharisztia  ünneplésére, hanem  Krisztussal  eucharisztiává kell lennie. (…) A Szentlélek az eredete minden önátadásnak. Ő az ‘Adomány’, jobban mondva az ‘önátadás’:  a Szentháromságban az Atya önátadása a Fiúnak és a Fiú önátadása az Atyának. A történelemben az Isten önátadása nekünk, és most már a mi önátadásunk  is Istennek.” (Vö. Cantalamessa, 28-29, 34.)

 

Szentlélek Istenem, jöjj, és ébreszd  fel bennem a szentség utáni vágyat. Add, hogy ne csak magamhoz vegyem az Eucharisztiát, hanem egyre inkább azzá váljak, amit magamhoz veszek!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma keresem az alkalmat, hogy konkrétan odaadhassam önmagamat. Odaadhatom például az időmet, erőmet, figyelmemet annak, akinek leginkább szüksége van rá. Kérem a Szentlelket, hogy vezessen ebben.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

szentség, Szentlélek, kenyérré válni

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv