17. nap
Őáltala

A Szentlélek műve

Hogyan válhatok Krisztussal eucharisztiává?
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
A Szentlélek műve
/
Őáltala
Őáltala
A Szentlélek műve
/

A Szentlélek műve

Elhelyezkedem, becsukom a szemem, figyelmemet a lélegzésemre fordítom. Nem befolyásolom, csak követem a levegő áramlását.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

A Szentlélek „tegyen minket neked szentelt örök áldozattá!” (III. Eucharisztikus ima)

 

„Az eucharisztikus imában a pap lehívja a Szentlelket az adományokra és az összegyűlt népre (epiklézis). (…)  Az Eucharisztia  tehát  az Egyházat alakítja Eucharisztiává. Az Eucharisztia általában véve nemcsak forrása vagy oka az Egyház szentségének, hanem ‘képe’ is, azaz modellje.  A keresztény ember szentségének az Eucharisztia ‘képére’ kell megvalósulnia, eucharisztikus szentségnek kell lennie. A keresztény ember nem korlátozhatja magát pusztán az Eucharisztia  ünneplésére, hanem  Krisztussal  eucharisztiává kell lennie. (…) A Szentlélek az eredete minden önátadásnak. Ő az ‘Adomány’, jobban mondva az ‘önátadás’:  a Szentháromságban az Atya önátadása a Fiúnak és a Fiú önátadása az Atyának. A történelemben az Isten önátadása nekünk, és most már a mi önátadásunk  is Istennek.” (Vö. Cantalamessa, 28-29, 34.)

 

Szentlélek Istenem, jöjj, és ébreszd  fel bennem a szentség utáni vágyat. Add, hogy ne csak magamhoz vegyem az Eucharisztiát, hanem egyre inkább azzá váljak, amit magamhoz veszek!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma keresem az alkalmat, hogy konkrétan odaadhassam önmagamat. Odaadhatom például az időmet, erőmet, figyelmemet annak, akinek leginkább szüksége van rá. Kérem a Szentlelket, hogy vezessen ebben.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

szentség, Szentlélek, kenyérré válni

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv