25. nap
Őáltala

A megtestesülés folytatódik

Mélységes analógia van Máriának az Angyal szavára kimondott igenje és az ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
A megtestesülés folytatódik
/
Őáltala
Őáltala
A megtestesülés folytatódik
/

A megtestesülés folytatódik

Leülök egy székre, ellazulok, érzékelem a testem súlyát, ahogyan ránehezedik a székre, s ahogyan a földi valóság megtart engem.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Az Eucharisztia, miközben a szenvedésre és feltámadásra emlékeztet, folytatja a Megtestesülést. Mária az angyali üdvözletkor a test és a vér fizikai valóságában is magába fogadta Isten Fiát, elővételezve azt, ami bizonyos mértékben szentségileg minden hívőben megtörténik, aki a kenyér és a bor színében magához veszi az Úr testét és vérét. Mélységes analógia van ezért Máriának az Angyal szavára kimondott igenje és az ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét. Máriának azt kellett elhinnie, hogy akit méhében fogan a Szentlélek erejéből, az Istennek a Fia (vö. Lk 1,30-35). Mária hitének folytatásaként az eucharisztikus misztériumról nekünk azt kell hinnünk, hogy ugyanaz a Jézus, Isten Fia és Mária Fia, teljes isten-emberi  valóságában jelen van a kenyér és a bor színe alatt.” (II. János Pál, Ecclesia de Eucharistia 55.)

 

Igen, hiszem, hogy valóban jelen van a feltámadt Úr, és a kenyérben valóságosan ő jön hozzám, őt vehetem magamhoz. Hiszem és vallom, hogy emberré lett és ember maradt, és kenyérré lett az emberiség megszentelésére.  És igen, áment akarok mondani erre. Ezen túl minden, ami hitelesen emberi, az isteni is; őrá mutat, ő felfedezhető benne. Áldott legyen Krisztus a megváltás csodálatos művéért!

 

Szűz Mária, segíts egyre őszintébb, teljesebb áment mondanom Krisztusra, az ő jelenlétére a kenyér és bor színe alatt, és mindarra, ami igaz emberségünkhöz tartozik.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Keresek magamban, a környezetemben egy emberi valóságot, amit igaznak, tisztának, hitelesnek látok. Hálát adok érte, és próbálom meglátni benne Isten képmását.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

megtestesülés, emberség, istenség

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv