25. nap
Őáltala

A megtestesülés folytatódik

Mélységes analógia van Máriának az Angyal szavára kimondott igenje és az ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét.
tőrt ostya
Őáltala
Őáltala
A megtestesülés folytatódik
/
Őáltala
Őáltala
A megtestesülés folytatódik
/

A megtestesülés folytatódik

Leülök egy székre, ellazulok, érzékelem a testem súlyát, ahogyan ránehezedik a székre, s ahogyan a földi valóság megtart engem.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Az Eucharisztia, miközben a szenvedésre és feltámadásra emlékeztet, folytatja a Megtestesülést. Mária az angyali üdvözletkor a test és a vér fizikai valóságában is magába fogadta Isten Fiát, elővételezve azt, ami bizonyos mértékben szentségileg minden hívőben megtörténik, aki a kenyér és a bor színében magához veszi az Úr testét és vérét. Mélységes analógia van ezért Máriának az Angyal szavára kimondott igenje és az ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét. Máriának azt kellett elhinnie, hogy akit méhében fogan a Szentlélek erejéből, az Istennek a Fia (vö. Lk 1,30-35). Mária hitének folytatásaként az eucharisztikus misztériumról nekünk azt kell hinnünk, hogy ugyanaz a Jézus, Isten Fia és Mária Fia, teljes isten-emberi  valóságában jelen van a kenyér és a bor színe alatt.” (II. János Pál, Ecclesia de Eucharistia 55.)

 

Igen, hiszem, hogy valóban jelen van a feltámadt Úr, és a kenyérben valóságosan ő jön hozzám, őt vehetem magamhoz. Hiszem és vallom, hogy emberré lett és ember maradt, és kenyérré lett az emberiség megszentelésére.  És igen, áment akarok mondani erre. Ezen túl minden, ami hitelesen emberi, az isteni is; őrá mutat, ő felfedezhető benne. Áldott legyen Krisztus a megváltás csodálatos művéért!

 

Szűz Mária, segíts egyre őszintébb, teljesebb áment mondanom Krisztusra, az ő jelenlétére a kenyér és bor színe alatt, és mindarra, ami igaz emberségünkhöz tartozik.

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Keresek magamban, a környezetemben egy emberi valóságot, amit igaznak, tisztának, hitelesnek látok. Hálát adok érte, és próbálom meglátni benne Isten képmását.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

Kulcsszavak

megtestesülés, emberség, istenség

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv