27. nap
Őáltala

A lábmosás

Az utolsó vacsorán Jézus lehajol és szolgál. Meghív bennünket is, hogy utánozzuk őt.
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
A lábmosás
/
Őáltala
Őáltala
A lábmosás
/

A lábmosás

Elhelyezkedem, becsukom szememet, és figyelmemet a bensőmre fordítom: mi az, ami éppen most bennem él?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,14-15)

 

János evangéliumában nem írja le az Eucharisztia megalapítását, az utolsó vacsora jelenetéből ő a lábmosást emeli ki. Az utolsó vacsorán Jézus lehajol és szolgál. És meghív bennünket, hogy utánozzuk őt. Nézzük, hogyan szolgál Jézus: nem veszít semmit a méltóságából, az identitásából. Nem kényszerből, hanem gyengéd szeretetből cselekszik. Végig gondoskodik azokról, akik rá vannak bízva. Megajándékozza őket egy olyan gesztussal, tapasztalattal, amiből később meg tudják érteni azt, ami történni fog. Mi vezérli őt? A szeretet, a másikra való figyelés. Egy érthető nyelvet szeretne találni. Egész lényege a barátaiért van.

 

Istenem, tégy engem a te szíved szerinti szolgáddá! Hadd növekedjen bennem az önzetlen, odaadott és felajánlott szeretet, melyet megtapasztalhatok az Eucharisztiában!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma a szolgálataimban, munkámban, tevékenységeimben arra figyelek, hogy mik a legmélyebb motivációim.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

ajándék, ingyenesség, szeretet

 

2022. január 19. – Szerda

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv