27. nap
Őáltala

A lábmosás

Az utolsó vacsorán Jézus lehajol és szolgál. Meghív bennünket is, hogy utánozzuk őt.
Ostya és emberek
Őáltala
Őáltala
A lábmosás
/
Őáltala
Őáltala
A lábmosás
/

A lábmosás

Elhelyezkedem, becsukom szememet, és figyelmemet a bensőmre fordítom: mi az, ami éppen most bennem él?

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

„Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,14-15)

 

János evangéliumában nem írja le az Eucharisztia megalapítását, az utolsó vacsora jelenetéből ő a lábmosást emeli ki. Az utolsó vacsorán Jézus lehajol és szolgál. És meghív bennünket, hogy utánozzuk őt. Nézzük, hogyan szolgál Jézus: nem veszít semmit a méltóságából, az identitásából. Nem kényszerből, hanem gyengéd szeretetből cselekszik. Végig gondoskodik azokról, akik rá vannak bízva. Megajándékozza őket egy olyan gesztussal, tapasztalattal, amiből később meg tudják érteni azt, ami történni fog. Mi vezérli őt? A szeretet, a másikra való figyelés. Egy érthető nyelvet szeretne találni. Egész lényege a barátaiért van.

 

Istenem, tégy engem a te szíved szerinti szolgáddá! Hadd növekedjen bennem az önzetlen, odaadott és felajánlott szeretet, melyet megtapasztalhatok az Eucharisztiában!

 

Üdvözlégy Mária

 

Meghívás, életre váltás

Ma a szolgálataimban, munkámban, tevékenységeimben arra figyelek, hogy mik a legmélyebb motivációim.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kulcsszavak

ajándék, ingyenesség, szeretet

 

2021. október 21. – Csütörtök

Napi Evangélium

Lk 10,25-37

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

osszekulcsolt kezek biblia nyitott konyv