Podcast
2022. október 1. Lisieux-i Szent Teréz ünnepét ültük a homokkomáromi kegytemplomban Idén az imaesten elhangzott buzdítás témája a közbenjárás volt: hogy van az, hogy Isten meghallgat, vagy nem hallgat meg.…
Tovább olvasom »
Podcast
Amikor a feltámadás mindent megváltoztat a mi életünkben is
Tovább olvasom »
Podcast
Nemcsak mi vesszük magunkhoz Krisztust, hanem Krisztus is magához vesz valamennyiünket. Barátságot köt velünk.
Tovább olvasom »
Podcast
Van még pár napod, hogy előkészíts az Úr útjait a szívedben. Mire szoktál fókuszálni? Hol vár Rád az Úr? Miben lenne jó ébreszteni a szíved?…
Tovább olvasom »
Podcast
2021. Október 15-17-én tartottuk Homokkomáromban az első „Come and See” hétvégét fiataloknak. A szombati imaesten János Evangéliumából (Jn 6, 48-59) kaptunk egy szöveget, amely az Életről szól, ami Jézusból fakad…
Tovább olvasom »
Podcast
Lisieux-i Szent Teréz és Ferenc Pápa egyaránt buzdít minket arra, hogy merjünk kilépni középről, és így boldogságra találjunk Istenben.…
Tovább olvasom »
Podcast
Már hagyománya van a Közösségünk hivatástisztázó műhelynek és most a 2021/22 tanév kezdetén Sára nővér és Theresia nővér adtak egy rövid interjút a Mária Rádiónak erről a programról.…
Tovább olvasom »
Podcast
Hogyan tudom folytatni ezt az utat, megőrizni hitem kincsét és megfelelően ápolni, hogy egyre több gyümölcsöt hozzon?
Tovább olvasom »
Podcast
Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök élete lehessen: már itt a Földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek,…
Tovább olvasom »
Podcast
Krisztus szeretete sürget minket, hogy mi is szeressünk, nem saját erőnkből, hanem az Ő szeretetéből, ami bennünk van.
Tovább olvasom »
Podcast
Az utolsó vacsorán Jézus lehajol és szolgál. Meghív bennünket is, hogy utánozzuk őt.
Tovább olvasom »
Podcast
Jézus nekem adja teljes lényét, semmit nem tart vissza. Hogyan viszonozhatnék ilyen ajándékot?
Tovább olvasom »
Podcast
Mélységes analógia van Máriának az Angyal szavára kimondott igenje és az ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr testét.…
Tovább olvasom »
Podcast
Az élet kenyere életre kelti azt, aki belőle táplálkozik, befogadja és átalakítja őt bensőjében.
Tovább olvasom »
Podcast
Jézus arra hív, hogy amim van (időm, mosolyom, baráti gesztusaim, bátorságom, stb.) megáldjam és megtörjem, megosszam másokkal.
Tovább olvasom »
Podcast
Van olyan része életemnek, ahol hiányzik belőlem a remény?
Tovább olvasom »
Podcast
Észre tudom venni Krisztus valóságos jelenlétét a hétköznapjaimban?
Tovább olvasom »
Podcast
Krisztus önmagát, saját személyét a maga szent emberségében, és egész üdvözítő művét adja.
Tovább olvasom »
Podcast
Az emmauszi tanítványokkal együtt úton vagyok én is Jézussal. Felismerem Őt?
Tovább olvasom »
Podcast
Hogyan válhatok Krisztussal eucharisztiává?
Tovább olvasom »
Podcast
Hogy van az, hogy sokszor szenvedünk szeretetéhségtől és szomjúságtól, bár rendszeresen áldozunk?
Tovább olvasom »
Podcast
Jézus szavainak megismétlésére a kenyér és a bor átváltozik testévé és vérévé. Az ember és a teremtett világ is meghívást kap, hogy bekapcsolódjék ebbe a titokzatos átlényegülésbe.…
Tovább olvasom »
Podcast
Isten az ő irgalmában meghív engem: arra vagyok teremtve, hogy az eucharisztikus Jézusra hasonlítsak.
Tovább olvasom »
Podcast
Elhiszem, hogy egyedül Isten tud egyre szabadabbá tenni, hogy olyannak fogadjam el magam, amilyennek ő lát engem?
Tovább olvasom »
Podcast
Tudok az egyszerű, szegény, hétköznapi énemmel Isten elé állni?
Tovább olvasom »
Podcast
A belső csendemben mindennek helye van de semmit nem ragadok magamhoz. Szabaddá válok Annak számára, aki mindenben van, és mégis mindenen túl.
Tovább olvasom »
Podcast
Most rajtam a sor, hogy behívjam Jézust mélységeimbe, az otthonomba. Maradj velem, lépj be hajlékomba, lásd hol lakom.
Tovább olvasom »
Podcast
Hiszem, hogy Krisztus jelen van az én emberlétemben is?
Tovább olvasom »
Podcast
Mit tehetek, ha az imában megtapasztalom a kísértést, vagy elbátortalanodom?
Tovább olvasom »
Podcast
Éhezem és szomjazom Jézus után? Engedem, hogy találkozzon a kettőnk szomjúsága?
Tovább olvasom »
Podcast
Van-e olyan aktuális élethelyzet, ahol elvárom Isten beavatkozását?
Tovább olvasom »
Podcast
Figyelek Isten szavára, mely személyesen nekem szól?
Tovább olvasom »
Podcast
Közvetlen kapcsolatba Istennel csak a jelenben kerülhetünk
Tovább olvasom »
Podcast
El tudom engedni és Jézus kezébe helyezni gondolataimat, aggodalmaimat, kérdéseimet?
Tovább olvasom »
Podcast
Néha teljesen be vagyok zárkózva kicsinyes emberi gondolkodásomba, meggyőződéseimbe, előítéleteimbe
Tovább olvasom »
Podcast
Van-e az életemnek olyan területe, melyet szégyellek?
Tovább olvasom »
Podcast
Felismerem a mindennapi zajaimat? Azt ami lefoglalja a benső teremet és süketté, vakká teszik?
Tovább olvasom »
Podcast
Bevezető Május 7-étől indul ez a podcast sorozat, és 30 napon át minden nap felkerül ennek a lelkigyakorlat egy része. Mondhatjuk egy nagy harmincad ez, amely vezet bennünket egészen Úrnapjáig.…
Tovább olvasom »
Podcast
A testünk lehetőleg mozdulatlanul maradjon az imában – miért is?
Tovább olvasom »
Podcast
Jézus felkínálja a barátságát. Az imában ezt a baráti kapcsolatot élhetem meg.
Tovább olvasom »
Podcast
Nem olyan könnyű felismerni Jézust az imában. Elfogadhatom, hogy Ő mindig más, és úgy adja magát, ahogy Ő szeretné?
Tovább olvasom »
Podcast
   
Tovább olvasom »
Podcast
Tovább olvasom »
Podcast
Tovább olvasom »