Bejegyzés
Rövid de mély keresztúti elmélkedés – mintha Homokkomáromban járnád a domboldali keresztutat!
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Apple 1.0 Mindannyian ismerünk a bűnbeesés történetét bemutató képzőművészeti alkotásokat. Ezeken rendszerint az szerepel, hogy a paradicsomkert fái alatt álló Ádámnak Éva épp átnyújt egy almát. Almát, és sohasem szilvát, körtét vagy datolyát! Miközben a szentírási szöveg egyáltalán nem konkretizálja…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Isten feltétel nélküli közeledése pedig megnyit engem a másik ember számára is. Az Ő áldásának hordozója lehetek.
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Evangélium advent 4. vasárnapján (C év): Lk 1,39-45. Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Evangélium advent 3. vasárnapján (C év): Lk 3,10-18. „Ekkor megkérdezte őt a tömeg: »Mit cselekedjünk tehát?« Ő ezt felelte nekik: »Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.« Odajöttek a vámosok is, hogy…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Evangélium advent 3. vasárnapján (C év): Lk 3,10-18. „Ekkor megkérdezte őt a tömeg: »Mit cselekedjünk tehát?« Ő ezt felelte nekik: »Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.« Odajöttek a vámosok is, hogy…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
A liturgikus év kezdetén és az Úr eljövetelére való várakozás időszakában az Egyház arra buzdít bennünket, hogy fogadjuk el a meghívást a pusztába. Ez a Szentírásban mindig egyszerre jelenti a kiszolgáltatottságot és az Istennel való találkozás helyét, gondviselése megtapasztalásának lehetőségét. …
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Krisztus dicsőséges eljövetelére várakozunk, ami betölti minden vágyunkat, és amikor „Isten lesz minden mindenben”. Ez a keresztény létünk ígérete és célja. Mégis, olyan gyakran megfeledkezünk erről, vagy egyenesen félünk tőle! Honnan eredhet ez a félelem?…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Az advent, mint kezdet, a visszarendeződés ideje. Ugyanaz, mint amikor a sportban vagy a táncban visszaállunk alaphelyzetbe. Megálljt parancsolunk a rohanásnak-pörgésnek, keresünk egy stabil pontot, rendezzük a tagjainkat és újra felvesszük a kiindulási pozíciónkat. Mindezt azért, hogy még nagyobb lendülettel,…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Ebben az elmélkedés-sorozatban arra hívlak benneteket, hogy fedezzük fel újra az advent igazi és teljes jelentését, és ne elégedjünk meg egy-egy részleges jellemzőjével. Ebben különös segítségünkre lesznek az advent vasárnapjainak szentírási olvasmányai.…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Liturgikus scrubble Az emberek nagyon szeretik a nyelvi rövidítéseket, szóösszevonásokat és mozaikszavakat. Ez az általános hajlam az írásjelek megspórolására átível korokon, kultúrákon és nyelveken, és nincs is igazán összefüggésben azzal, hogy milyen erőfeszítést kíván az adott szöveg lejegyzése (mindegy, hogy…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Pártoskodás a Pártfogó körül, avagy Szentlélek vs. Szent Szellem 2. rész Az előző részben megállapítottuk, hogy a szó szerinti fordítás nem mindig elegendő egy szöveg pontos jelentésének visszaadásához. Fontos figyelembe venni a nyelvhasználatban megmutatkozó kulturális különbségeket. Beszéltünk az ideogrammák (jelölő…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Pártoskodás a Pártfogó körül, avagy Szentlélek vs. Szent Szellem – 1. rész Néhány évtizeddel ezelőtt egy új kifejezés jelent meg a magyar keresztény nyelvezetben: a Szent Szellem. Bevezetői azzal indokolják a használatát, hogy a Szentháromság harmadik személyének megnevezésére hagyományosan használt…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
„Íme, egy igaz izraelita” János evangéliumának mindjárt az elején azt olvassuk, hogy „amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.” (Jn 1,47) Számomra mindig is kicsit furcsa volt Jézusnak ez a megjegyzése,…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Ejj, ipszilon! Tudtátok, hogy a magyar „keresztény” szónak semmi köze a kereszthez?! Azt hiszem, sikerült az első mondatban lelőnöm a poént…. Mindenesetre, én sokáig nem tudtam! Pedig így van – ezért is lehetséges, hogy protestáns körökben nem is keresztényt, hanem…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
A hal nem hús?! Nem! Vágja rá minden tájékozott katolikus (és zsidó). Ha pedig utánakérdezünk, hogy mégis miért nem, akkor általában egy elmés magyarázatot kapunk a meleg- és hidegvérű állatok közti különbségtétel fontosságáról… Szeretném megerősíteni: a zsidó-keresztény hagyományban a hal…
Tovább olvasom »
Bejegyzés
Az Úr paradicsoma A címben idézett kifejezés nem a bibliai teremtéstörténetben szerepel, hanem kicsivel később (Ter 13,10). Mégis, remélhetőleg mindenki a Szentírás első lapjain leírt Édenkertre gondol, és nem egy isteni tulajdont képező növényre. Nekünk, magyaroknak különösen nehéz dolgunk van,…
Tovább olvasom »